FI EN

Lassas, Matti

1.1.2014–31.12.2018
Tillämpad matematik
Helsingfors universitet

Matti Lassas är professor vid Helsingfors universitet. Hans forskningsområde är tillämpad matematik. Lassas hör till ledningen för Finlands Akademis spetsforskningsenhet för inversionsproblem och leder ett doktorsprogram i samma ämne. Delvis tack vare spetsforskningsenheten har det i Helsingfors universitet bildats en ansenlig forskningskoncentration kring inversionsproblem. Lassas genombrott skedde inom inversionsforskning kring s.k. osynlighetsmantlar och elektromagnetiska maskhål. Fenomenet gör det möjligt att konstruera mantlar som döljer en elektromagnetisk eller akustisk vågrörelse som riktas mot objekt omgärdade av manteln.

Forskningsplanen för Lassas period som akademiprofessor fördelas mellan matematisk teori som stöder forskningen i inversionsproblem samt utveckling av tillämpningar som bygger på naturvetenskap och teknik. Konkreta forskningsämnen är då avbildning, stokastik och matematisk analys, men tillämpningarna leder också vidare, t.ex. till geovetenskaperna. Lassas fokuserar på forskning i osynlighetsdraperier och därmed sammanhängande optiska medel, avbildning av jordskorpan, den allmänna gravitationsteorin, frågor som gäller inversionslösningarnas exakthet inom värmelednings- och vågekvationer samt inversionsproblem inom atmosfärfysiken. De förväntade forskningsrönen kan resultera i osynlighetsdraperier i synnerhet inom optik och akustik samt i tekniska och fysikaliska inversionslösningar för bättre tillförlitlighet och exaktare avbildning av jordens struktur och atmosfärfenomen. Av de tekniska tillämpningarna har 3D-avbildningen av papper varit epokgörande.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »