FI EN

Kupiainen, Antti

1.1.2013–31.12.2017
Matematisk fysik
Helsingfors universitet

Antti Kupiainen är professor vid Helsingfors universitet och bedriver forskning inom matematisk fysik. Han betraktas som den synligaste finländska forskaren och en internationellt erkänd portalfigur på området. Kupiainen leder Finlands Akademis spetsforskningsenhet för forskning om analys och dynamik. Han var akademiprofessor 1999–2008. Kupiainen är ordförande för den internationella organisationen för matematisk fysik (IAMP). Han har av det Europeiska forskningsrådet beviljats det prestigefyllda forskningsbidraget för etablerade forskare.

Kupiainens forskningsprojekt koncentrerar sig på den matematiska fysiken för instabila fenomen samt statistisk geometri. Bägge är väldigt aktuella forskningsområden där Kupiainen under de senaste åren har uppnått betydande och epokgörande resultat. Siktet är inställt på ett genombrott inom diffusion och värmeledning. Den statistiska geometrin är ett nytt och mycket aktivt forskningsområde som ligger i gränssnittet mellan matematik och fysik och har kopplingar även till funktionsteorin med starka forskningstraditioner i Finland.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »