FI EN

Johanna Mappes

1.1.2019–31.12.2023
Evolutionsbiologi
Jyväskylä universitet

Johanna Mappes forskar i interaktionen mellan arter, särskilt varningssignalernas och mimikryns evolution hos bytesdjur med kemiskt försvar, men också den könliga och den könlösa förökningens evolution samt virulensens evolution hos bakterier. Från de allra enklaste livsformerna till de högst utvecklade sociala organisationerna bygger livet på kommunikation. Hur kommunikationen lyckas kan därför sägas vara en fråga om liv och död. Organismer kommunicerar dels med rovdjur, parasiter och växtätare som jagar dem, dels också med sina artfränder. I det förra fallet sker kommunikationen exempelvis med varningsfärger och varningskemikaliser, i det senare exempelvis med feromoner. Trots att teorin om hur kommunikationen utvecklas i enkel interaktion är mycket avancerad har vi fortfarande bara begränsad kunskap om hur kommunikationen fungerar i många artsamhällen och hur den därigenom påverkar biodiversiteten och organismernas interaktionsförhållanden på olika nivåer i näringskedjan.

Johanna Mappes, professor vid institutionen för bio- och miljövetenskap vid Jyväskylä universitet, är en renommerad evolutionsbiolog. Vetenskapssamfundet American Academy of Arts and Sciences kallade henne till utländsk hedersmedlem den 18 april 2018. Samfundet är grundat 1780 och hör till världens äldsta. Mappes var akademiprofessor också 2009–2013. Hon ledde spetsforskningsenheten för biologisk interaktion 2012–2017.

 

Senast ändrad 23.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »