FI EN

Jacobs, Howard

1.1.2012-31.12.2016
Cell- och molekylbiologi
Tammerfors universitet

Howard Jacobs, Tammerfors universitet. Adademiprofessor Jacobs (f. 1955) forskningsområde är cell- och molekylbiologi. Han är en av de mest renommerade och kreativa mitokondrieforskarna och en av de få internationella, kända spetsforskare som verkar i Finland. Jacobs forskningsarbete utgör en viktig länk mellan grundforskning och tillämpad klinisk forskning eftersom grundforskningens rön kan utnyttjas vid såväl behandlingen av patienter som lider av mitokondriesjukdomar som behandlingen av många ålderssjukdomar.

Under den fortsatta perioden som akademiprofessor har Jacobs som målsättning att öka den grundläggande kunskapen om mitokondriernas funktion och att genomföra en omfattande utredning av de molekylära och fysiologiska bakgrunderna till störda funktioner. Bakom många sjukdomar ligger störningar i mitokondriernas funktion. Till dem hör många sällsynta mitokondriesjukdomar (bland annat olika neurologiska syndrom), men störda mitokondriefunktioner har även ett starkt samband med åldrandet samt många vanliga och komplexa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Resultaten från Jacobs forskning kan utnyttjas i behandlingen av dessa sjukdomar och hans arbete anses därför ha stor betydelse ur folkhälsoperspektivet.

Jacobs kommer att använda fruktflugor som modellorganism i sin forskning där han tar sig an forskningsfrågorna ur kostvetenskapens, genetikens och farmacins synvinkel. Genom att sammanställa dessa resultat letar Jacobs och hans grupp efter nya metoder för att analysera näringsämnenas inverkan och för att identifiera signalvägarna vid mitokondriernas stressreaktioner. Ett annat mål är att identifiera nya faktorer som inverkar på underhållet av mitokondriernas genom och bevarandet av DNA-sekvensen. Målet är att identifiera målmolekyler för nya läkemedel.

Jacobs avlade filosofie doktorsexamen vid Glasgows universitet 1981. Under åren 1981–1983 arbetade han som post doc-forskare i Kalifornien varefter han återvände till Glasgows universitet. Sedan 1996 har han verkat som professor i molekylär biologi vid Tammerfors universitet och sedan 2006 som akademiprofessor. Jacobs leder spetsenheten för mitokondriesjukdomar och åldrande i Tammerfors.

Senast ändrad 25.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »