FI EN

Hannu Salmi

1.1.2017–31.12.2021
Historia
Åbo universitet

Hannu Salmi studerar kulturens viralitet i början av 1800-talet, det vill säga vid en tid som kan anses vara central för det moderna Europas födelse.

Efter franska revolutionen ritades gränserna om i Europa, och vid samma tid ledde den tekniska utvecklingen till växande flyttrörelse över nationsgränser. Utvecklingen fick fart från tidningspressens växande inflytande från och med 1820-talet. Med hjälp av text mining (datautvinning) i de digitala tidningsarkiven spårar Salmi formerna för hur kulturerna kontaminerades och spreds viralt. Forskningen tar sikte på en nytolkning av hela kulturbegreppet.

Med hjälp av en metodologiskt och begreppsligt innovativ infallsvinkel till denna inom historieforskningen väl utforskade tidsperiod ska Salmis forskning ge ny kunskap om kommunikationen och informationsförmedlingen som fenomen.

Senast ändrad 11.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »