FI EN

Craig Primmer

1.1.2017–31.12.2021
Evolutionär genetik
Åbo universitet

Craig Primmer undersöker fenotypens förhållande till genotypen på molekylär nivå och kartlägger den för anpassningen livsviktiga livscykelparametern, dvs. könsmognadens genetiska arkitektur i populationer i naturen.

Forskningsprojektet är unikt även internationellt. Det bygger i många avseenden på den studie som Primmers grupp publicerade i tidskriften Nature år 2015 och som visade att en enda gen (VGLL3) förklarar 40 procent av variationen hos en könsmogen lax. Resultatet var överraskande, eftersom man tidigare hade trott att livscykelparametern regleras av flera gener.

Akademiprofessorsprojektet kombinerar på ett banbrytande sätt modellering och experimentellt arbete, och siktet är inställt på att kunna förutspå hur förändringar i miljön påverkar laxfiskarnas livscykelparametrar.

Primmers forskning har stor samhällelig relevans för vården av fiskstammarna. Forskningen ger fundamental kunskap om hur man kan stoppa den sjunkande trend i könsmognadsåldern som är en följd av fisket. Lägre könsmognadsålder leder till att fiskarna blir mindre till storleken och att fångsterna och därmed också deras penningvärde minskar. Resultaten är relevanta även för pubertetsforskningen eftersom genen VGLL3 också påverkar människans könsmognadsålder.

Craig Primmer var akademiprofessor också under perioden 2011–2015.

Senast ändrad 11.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »