FI EN

Anssi Peräkylä

1.1.2019–31.12.2023
Socialvetenskaper
Helsingfors universitet

Anssi Peräkylä undersöker hur social växelverkan påverkas av narcissistiska problem – exempelvis en självupplevelse som pendlar mellan sårbarhet och grandiositet – hos de medverkande personerna. Hans forskning ger kunskap dels om förhållandet mellan självupplevelse och interaktionspraxis, dels om hur personlighetsstörningar och patologisk narcissism uttryckligen handlar om interaktionsproblem, inte individuella problem.

I projektet granskas narcissism i fria samtalssituationer, psykiatriska intervjuer, parterapi och försökssituationer. Sociologiska metoder kompletteras med mätningar av de medverkande personernas fysiologiska reaktioner. Forskningsmetoderna – samtalsanalys, etnografi och psykofysiologiska mätningar – stärker projektets interdisciplinära karaktär. Projektet har betydande kliniska tillämpningsmöjligheter.

Senast ändrad 23.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »