FI EN

Anne Haila

1.1.2019–31.12.2022
Socialvetenskaper
Helsingfors universitet

Anne Haila forskar i urbanisering. Hon söker nya lösningar på problem till följd av urbaniseringen, exempelvis stigande markpriser, markspekulation, höga boendekostnader och splittrade lokalsamhällen. Just urbaniseringen har gjort markfrågorna viktiga i stadspolitiken. Städerna och staten har sålt sina markegendomar och den kritiska forskningen har tidigare fokuserat på att klarlägga privatiseringens negativa konsekvenser. Hailas konkreta forskningsobjekt är markområden i Thailand som ägs av religiösa samfund, gemensamt ägd mark i Indonesien och mark i kollektiv ägo i Kina och de så kallade Nya territorierna i Hong Kong. Haila analyserar om det finns markägare som låter etiska värden styra sina beslut, om gemensamt ägande ökar förtroende och samhällenas välfärd och om obegränsad äganderätt ökar markspekulationen.

Senast ändrad 23.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »