FI EN

Alasuutari, Pertti

1.1.2016–31.12.2020
Sociologi
Tammerfors universitet

Det centrala temat i Pertti Alasuutaris forskningsprojekt är kopplingarna mellan å ena sidan seder och bruk, å andra sidan maktrelationerna i dagens samhälle. Genom att studera flera internationella organisationers uppkomst och verksamhet samt de politiska faktorernas roll såväl i dessa organisationer som i den nationella politiken kan man besvara frågan om vilka syften medverkan i internationella nätverk tjänar ur de nationella aktörernas perspektiv. Frågan är ytterst aktuell. Forskningsprojektet bedöms som internationellt betydelsefullt genom att det förstärker den samhällsvetenskapliga forskningen i kultur och förvaltning och gör den allt mer mångvetenskaplig och metodologiskt mångsidig.

Alasuutari har lett många forskningsprojekt som finansierats av Finlands Akademi och han var akademiprofessor också åren 2009–2013. Han är en internationellt känd forskare inom samhälls- och kulturvetenskaper och han har breda nätverk. Alasuutari valdes till Årets professor 2014.

Senast ändrad 27.5.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »