FI EN

Aaltonen Lauri

1.1.2008-31.12.2012, 1.1.2013–31.12.2017 och 1.1.2019–31.12.2023
Cancergenetik
Helsingfors universitet

Lauri Aaltonen vill utöka vår kunskap om genomets roll i cancer genom att studera unika inhemska patientgrupper såsom hårt cancerdrabbade släkter och patienter som utsatts för cancerrisker av samma typ. De identifieras med hjälp av olika nationella register; möjligheterna att kombinera olika registerdata är unika i Finland. Aaltonens forskning förbättrar möjligheterna att utnyttja genomdata i folkhälsoarbetet. Målet är att ta fram sådan kompetens som behövs i cancer- och genomcentrets verksamhet.

Aaltonen var akademiprofessor också åren 2002–2017. Då gjorde han betydande fynd inom tumörgenomik och ökade därmed vår kunskap om tumörers maligna tillväxt. Han leder också spetsforskningsenheten för tumörgenetik. Aaltonen är en internationellt renommerad expert vars vetenskapliga produktion och bidrag till forskarutbildningen har varit betydande. Han har också två gånger i rad fått forskningsbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC Advanced Grant).

Senast ändrad 23.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »