FI EN
Forskning, kunskap och innovation lyftas fram i evenemang under EU-ordförandeskapet

Forskning, kunskap och innovation lyftas fram i evenemang under EU-ordförandeskapet

26.8.2019

Många möten, seminarier och konferenser organiseras under Finlands EU-orförandeskap. Evenemangen välkomnar forskare, experter på forskningsadministration och partner som arbetar vid forskning. Finlands EU-orförandeskap erbjuder en unik möjlighet att bilda nätverk som det löner sig inte att skippa.

Utnyttja det stora utbudet av evenemang och de internationella gästerna som det medför; bilda dina nätverk och knyta nya kontakter.

 

Workshop på hög nivå, 10.–11.9.2019, Helsingfors

Science Europe, en paraplyorganisation för vetenskapsorganisationer och forskningsfinansiärer sammankallar en workshop på hög nivå där man diskuterar finansiering och stöd av forsknings- och innovationsekosystemer och -koncentrationer. Evenemangen är endast för inbjudna och dess organisationspartner är Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi.

 

ESFRI Forum möte, 19.–20.9.2019, Helsingfors

Europeiska strategiska forument för forskningsinfrastruktur (ESFRI) organiserar sitt sjuttionde möte, som är det första mötet i Finland. Under den andra mötesdagen presenteras verksamhet av finländska forskningsinfrastrukturer, spetsforskningsenheter och flaggskepp. Mötet tillhör det officiella programmet under Finlands EU-orförandeskap. De lokala arrangörerna är Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi.

Mer information

 

Graphene Week, 23.–28.9.2019, Helsingfors

Graphene Week 2019 är den främsta konferensen om grafen i Europa. Den är ett internationellt möte, som för samman forskare och industriexperter från många olika teknologiska områden (t.ex. energilagring och -produktion, 5G och telekommunikation, smarta kläder, medicinsk teknologi och sensorer) för att diskutera nya sätt att utnyttja grafen och andra 2D-material.

Du kan fråga efter lediga platser ända till 10 september. Graphene Week 2019 tillhör projektet EU Graphene Flagship och organiseras i Finland av Teknologiska forskningscentralen.

Mer information och anmälning

 

EAIE:s konferens: Encompassing all Voices, 24.–27.9.2019, Helsingfors

Konferensen som organiseras av EAIE (European Association for International Education) är Europas största och världens näst största konferens inom internationell högskoleutbildning. Anmäl dig senast 6 september.

Mer information och anmälning

 

Quantum Flagship, 17.–18.10.2019, Helsingfors

Det europeiska flaggskeppet inom kvantforskning, Quantum Flagship, organiserar ett tvådagars evenemang för aktörer inom kvantteknologi. Evenemanget innehåller diskussion om framtiden av forskning inom kvantteknologi och Quantum Flagships strategiska forskningsagenda. Dess organisationspartner är Teknologiska forskningscentralen, Aalto-universitetet, spetsforskningsenheten för kvantteknologi och Finlands Akademi.

Mer information och anmälning

 

Främjande av jämställdhet i forskning och innovation, 23.–24.10.2019, Helsingfors

Tvådagars konferens handlar om könsliga jämnställdhet i forskning och innovation. Syftet är att behandla hur jämnställdhet har främjats under de senaste 20 åren och skissa kommande utveckling och tygndpunkter.

Konferensen är riktad till forskare inom området samt forskningsfinansiärer och aktörer inom forsknings- och innovationspolitik. Evenemanget finansieras av Europeiska kommissionen.

Mer information och anmälning

 

European Days for Sustainable Circular Economy, 30.9.–1.10.2019, Helsingfors

Europeiska dagar för cirkulär ekonomi innehåller tre samtidiga konferenser. Under de två dagarna, evenemanget fokuseras på teman med anknytning till kolneutral och miljövänlig cirkulär ekonomi. Konferenserna är

  • CE 2019 Conference – Sustainable transition to a low-carbon, climate resilient circular economy: creating the knowledge base
  • Manufuture 2019 Conference – Sustainable and Smart Manufacturing
  • SI 2019 Conference – Sustainable innovation.

Evenemanget är ett offentligt sidoevenemang under Finlands EU-orförandeskap.

Mer information och anmälning

 

Demographic Change, Equality and Wellbeing, 30.10.2019, Helsingfors

Initiativet ”More Years, better lives – The Potential and Challenges of Demographic Change” koncentrerar sig på inverkan av befolkningsförändring. De representanterna, forskarna och andra intressentgrupperna som deltar i initiativet sammanträder i Helsingfors för att diskutera samordning av politiska åtgärder. Evenemanget kartlägger bra exempel på samordning i anslutning till åldrande befolkning inom olika förvaltningsområde på nationella, regionala och lokala nivåer.

Mer information

Senast ändrad 2.10.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »