FI EN
Ny app ger information om vattenbristen i världen

Ny app ger information om vattenbristen i världen

21.3.2018

Jordens befolkning växer snabbt och klimatförändringen ökar torkan i många regioner. Mänskligheten använder redan nu naturresurser för ett och ett halvt jordklot varje år. Det behövs åtgärder för att vägleda människorna mot en mer hållbar utveckling. 

Vattenforskare vid Aalto-universitetet har börjat agera i frågan. De vill uppmuntra människor att studera vår planets framtid genom sin globala vattenbristatlas i form av en app. Biträdande professor Matti Kummu och forskardoktor Joseph Guillaume har beviljats spetsprojektsfinansiering av Finlands Akademi för sitt WASCO-projekt.

Kummu och Guillaume har forskat i metoder för att minska vattenbristen och ville kommunicera dessa bättre till allmänheten. Den app som är under utveckling erbjuder ett verktyg med vilket människorna själva kan studera hur de genom sina olika val påverkar vattensituationen i världen. Forskarna har satsat på appens layout och användbarhet. ”Genom att göra appen tillgänglig för alla på nätet får frågan större spridning än genom vetenskapliga publikationer”, säger Guillaume.

Biträdande professor Matti Kummu (till vänster) och forskardoktor Joseph Guillaume vill att baskunskaperna om vattenbrist ska vara lätta att hitta med hjälp av deras vattenbristatlas-app. På datorskärmen en vy av appen som testas.

Kummu har tidigare beviljats forskardoktorsbidrag av Finlands Akademi för att identifiera hur den globala vattenbristen utvecklas och medel för anpassning. Projektet länkas även till projektet From Failand to Winland, som finansieras av rådet för strategisk forskning. I detta projekt fördjupar man sig i forskning i och samutveckling av Finlands energi- och matsäkerhet.

Appen visualiserar gårdagen, nuläget och morgondagen

Den globala vattenbristatlasen kommer att få varierande funktioner som åskådliggör för användaren situationerna i olika regioner. Appen innehåller en fullständig världskarta, i vilken man har matat in information från perioden 1900–2010.

Med hjälp av kartan kan man bland annat studera hur befolkningen och vattenbristen har förändrats över tid eller var vattenbrist, vattenöverkonsumtion, överbefolkning eller en kombination av dessa förekommer. Appen kommet att ha detaljerade kartor över regioner som lider av vattenbrist och bland annat visa var bevattningssystemen finns. Informationen kan studeras på månads- eller årsnivå, och all data kan laddas ner fritt.

Appen ger detaljerade presentationer av olika begrepp som används i hanteringen av data. Den ger också en heltäckande bakgrund till begreppens inbördes samband.

Dessutom kommer appen att ha flera möjliga scenarier fram till 2050 eller 2100. De bildas i växelverkan mellan egna och andras handlingar, samt tillsammans med yttre faktorer, till exempel det världsekonomiska läget. “Appen kommer att innehålla väldiga mängder data”, säger forskarna.

Samarbete sammanför experterna

I projektet har forskarna ett nära samarbete med den internationella forskningsinstitutionen IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) och uppstartsföretaget Lucify i Helsingfors. IIASA erbjuder vattenforskarna scenariedata baserade på globala modeller för appens framtidsvyer, medan Lucify ansvarar för atlasens visualisering och tekniska genomförande. “Vi arbetar tillsammans med IIASA och Lucify som ett team och under de tätaste arbetsperioderna står vi i daglig kontakt med varandra”, berättar Guillaume.

Kummu och Guillaume har i sin forskning fokuserat närmast på gårdagen och på hur vi har hamnat i den nuvarande situationen, medan IIASA har modeller för vattensituationens framtid. “I projektet försöker vi förena gårdagen med morgondagen och målet är att få till stånd någonting som inte har gjorts tidigare”, berättar Kummu.

Forskarna säger att den största nyttan av samarbetet är sammanförandet av expertis. “Tack vare samarbetet kan vi göra saker som vi inte skulle klara av på egen hand”, säger Guillaume.

Vattenförbrukningen skulle kunna minskas

Kummu och Guillaume säger att vattenförbrukningen skulle kunna minskas även i Finland. Finländarna använder dagligen direkt och indirekt 3 000–5 000 liter vatten, varav endast en liten del dricks och används för tvätt – merparten går till matproduktionen. ”Ett gynnande av vegetarisk mat samt en minskning av matsvinnet hör till de bästa metoderna när man vill minska vattenförbrukningen”, berättar Guillaume.

Vatten kan även sparas genom att effektivera bevattningssystemen och gödslingen. Med exempelvis ett droppbevattningssystem, där vattnet styrs direkt till växterna, kan upp till 80 procent vatten sparas jämfört med ett vanligt bevattningssystem.

”I stora delar av Afrika skulle det vara möjligt att tredubbla matproduktionen utan att använda mer naturresurser än nu. I Europa finns en stor potential i omläggning av kosten, medan det i Afrika och Asien finns stora möjligheter uttryckligen i en utveckling av bevattningsteknikerna”, berättar Kummu.

En skärmdump av vattenbristappen Water Scarcity Atlas, som forskarna på Aalto-universitetet har utvecklat. Målet är att ta appen i bruk i augusti 2018.

Kummu säger att en viktig egenskap i vattenbristatlasen är att människor med olika bakgrunder kan studera sin region för att se hur de skulle kunna underlätta vattenbristen och hur mycket mat de kunde producera med samma resurser. ”Vi har satsat på interaktivitet så att atlasens användare med hjälp av den växelverkande kan studera och testa hur olika åtgärder påverkar framtidsutsikterna.”

Vattenbrist ger även upphov till många slags möjligheter att skapa nytt. Guillaume säger att den fungerar som ett effektivitetsincitament. Många regioner investerar redan i vattenteknologi. Brist på en livsviktig naturresurs föder också nya innovationer.

Vi tänker ofta på vattenbrist endast ur ett lands perspektiv, men Kummu och Guillaume studerar de globala vattenreserverna. Forskarna påpekar att de val som görs i Finland även påverkar andra länder. “En betydande del av den mat som importeras till Finland importeras från länder som lider av torka”, berättar Kummu.

Målet är att sprida medvetenhet

Syftet med projektet är att erbjuda alla som arbetar med frågan heltäckande baskunskaper. Duon tror att de har lyckats i sin målsättning, om atlasen får människorna att begrunda vattenbristen.

Befolkningstillväxten är den största orsaken till vattenbrist. Fler människor behöver också mer naturresurser. Guillaume anser att var och en borde fundera över sin egen inverkan på användningen och fördelningen av jordens resurser.

“Jag upplever att tillräckliga baskunskaper är lika med förståelse för vad det innebär att leva i en värld som delar på en viss mängd vatten. Det du gör här kan utan din vetskap ha en stor inverkan någon annanstans. Vi vill ändå inte vara för negativa, därför finns det i appen alternativa åtgärder som förändrar framtiden. Vi vill ge människorna hopp, eftersom detta är en utmaning som kan hanteras men som kräver gemensamma åtgärder”, påpekar Guillaume.  

Läs mer

Ursprunglig text på finska, bild: Arto Suominen
Huvudbild: Pond5.com 

Syftet med Finlands Akademis spetsprojektsfinansiering ”Framåt med forskning” är att öka forskningens genomslagskraft i samhället genom en riktad utlysning för att främja forskningen och dess utnyttjande.Genom finansieringen stöds i synnerhet den unga forskargenerationens möjligheter att främja den egna forskningen och dess utnyttjande.

Akademins spetsprojektsfinansiering syftar till att stärka det aktiva samarbetet mellan forskarna (högskolor och forskningsinstitut) och de som utnyttjar forskningen (näringslivet).I de finansierade projekten främjas utnyttjandet av forskningsresultat med hjälp av olika försök och pilotprojekt.  Finlands Akademi finansierade 101 projekt med sammanlagt 30 miljoner euro.

Senast ändrad 22.3.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »