FI EN
Narkos släcker inte hela medvetandet

Narkos släcker inte hela medvetandet

3.7.2018

Forskningen har gett ny intressant kunskap om hjärnaktiviteten under narkos, dvs. generell anestesi. Forskare vid Åbo universitet och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sövde ner frivilliga friska försökspersoner med olika narkosmedel och registrerade elektriska förändringar i hjärnan dels då personerna förlorade reaktionsförmågan, dels då de vaknade upp.

Genom sitt unika upplägg för försöket upptäckte forskarna att förändringarna i elektroencefalogrammet inte enbart berodde på själva medvetandeförändringen utan också på läkemedlens ospecifika effekter. Så gott som alla nedsövda mindes att de hade drömt något, och hjärnan bearbetade ord under narkosen, även om orden inte lämnade några egentliga minnesspår.

En människa som ges narkosmedel tycks förlora medvetandet – eller upphör åtminstone att reagera på sin omgivning. Men släcks medvetandet helt vid anestesi eller fortsätter det att existera i något slags förändrat tillstånd i hjärnan?

Den frågan har undersökts inom Åbo universitets och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts gemensamma projekt Tietoinen mieli, som studerar det mänskliga medvetandets neurologiska fundament. Forskarna följde med hjälp av elektroencefalografi (EEG) och positronemissionstomografi (PET) de förändringar som narkosmedlen orsakade.

Projektet genomförs av två forskningsgrupper i samarbete: dels en grupp under ledning av docenten i farmakologi och anestesiolog Harry Scheinin som forskar i narkosmedlens inverkan på hjärnmekanismerna, dels en grupp för filosofisk och psykologisk medvetande- och hjärnforskning under ledning av professorn i psykologi Antti Revonsuo. I projektet ingår även samarbete med forskare från två amerikanska universitet: University of Michigan, Ann Arbor, och University of California, Irvine.

De nyaste resultaten från projektet har rapporterats i fyra separata artiklar i två ledande internationella anestesiologiska tidskrifters julinummer. Projektets huvudfinansiärer är Finlands Akademi och Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

Läs mer om forskningen i  Åbo universitets pressmeddelande

Photo by Sara Jarret, CMI

Senast ändrad 3.7.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »