FI

Finlands Akademis administrativa ställning preciseras med ny lag

9.2.2018

Lagen om Finlands Akademi ändras. Akademin definieras i fortsättningen som en sakkunnigorganisation för vetenskap och forskning, vilket på ett bättre sätt än den nuvarande formuleringen motsvarar behoven i den förändrade verksamhetsmiljön. Statsrådet avlät på torsdagen en proposition om saken till riksdagen.

Akademins uppgifter ska enligt förslaget vara att

  1. genom att finansiera vetenskaplig forskning och forskningsförutsättningar och delta i internationellt samarbete främja forskningen och dess förutsättningar och nyttiggörande
  2. verka som sakkunnig när det gäller utveckling och genomförande av forskningspolitiken
  3. utföra andra sakkunniguppgifter enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet eller som Undervisnings- och kulturministeriet tilldelar Akademin.

Tre nya forskningsråd

Det föreslås att förordningen om Finlands Akademi, som utfärdats med stöd av lagen, också ska ändras. I förordningen ska det föreskrivas om begränsning av antalet vetenskapliga forskningsråd till tre och att forskningsrådens namn ska ändras i enlighet med detta. Enligt utkastet till förordning i anslutning till regeringspropositionen ska de nya forskningsråden vara

  1. forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
  2. forskningsrådet för kultur och samhälle
  3. forskningsrådet för naturvetenskap och teknik.

Målet är att förbättra grunden för det samhälleliga beslutsfattandet och att säkerställa de bästa förutsättningarna för högkvalitativ, effektiv och förtroendeingivande verksamhet med förmåga till förnyelse vid Akademin.

Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 april 2018.

Källa: UKM:s pressmeddelande 8.2.2018

Senast ändrad 9.2.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »