FI EN

Delta och påverka – föreslå nya akademiprogram eller strategiska forskningsteman

Finlands Akademi och rådet för strategisk forskning (RSF) samlar in förslag om teman för nya akademiprogram och strategiska forskningsteman för 2020. Förslag kan inlämnas via en webbenkät som är öppen under november månad. Genom enkäten kan både forskarsamhället och de som utnyttjar forskningsrön delta i planeringen av teman för akademiprogram och strategisk forskning.

Du kan inlämna flera förslag. Beskriv förslagen kort på allmän nivå. Du kan också bifoga en mer detaljerad beskrivning för att bredda och fördjupa förslaget.

Du kan även kommentera andra förslag. Kommentarfunktionen kan öka interaktionen mellan svarande och erbjuda nya infallsvinklar. Målet med enkäten är att hitta teman som är av större skala än de som kan behandlas i enskilda forskningsprojekt och som motsvarar de behov som vetenskapens och samhällets förnyelse ger upphov till.

Johtava tiedeasiantuntija Jaana Roos

Ledande vetenskapsrådgivare Jaana Roos framhäver akademiprogrammens roll i vetenskapens förnyelse: ”Vi vill identifiera teman som förnyar vetenskapen t.ex. med hjälp av nya metoder, nya infallsvinklar eller nya perspektiv. Enkäten är en ypperlig chans att föreslå ett framväxande forskningstema som är av internationellt intresse. Ett akademiprogram lägger grunden och främjar en kritisk massa för genombrottsforskning, stärker finländskt kunnande och forskningsnätverk och skapar på så vis vetenskapligt och samhälleligt genomslag.”

Jussi Vauhkonen, direktör för ansvarsområdet för strategisk Strategisen tutkimuksen vastuualueen johtaja Jussi Vauhkonen forskning, betonar behovet av att stärka faktabasen för beslutsfattande: ”RSF vill lyfta fram evidensbaserade synvinklar och lösningar inom det samhälleliga beslutsfattandet och nå ut till de som utnyttjar och använder forskningskunskap. Temana för strategisk forskning utmärks av att de samtidigt gäller flera administrativa branscher och att de rör viktiga utmaningar för samhället som helhet. Det är också viktigt att temana förutspår långsiktiga informationsbehov.”

”RSF siktar till att stödja växelverkan mellan samhällsaktörer och forskargemenskapen, och denna enkät är ett sätt att göra det. Vi vill få in så många synpunkter som möjligt på sådana samhällsutmaningar och informationsbehov som kan besvaras med hjälp av strategisk forskning”, säger Vauhkonen.

Läs mer och ge ditt förslag här.

Kontaktpersoner

  • akademiprogram: Jaana Roos, ledande vetenskapsrådgivare
  • strategisk forskning: Jyrki Hakapää, vetenskapsrådgivare
  • tekniskt stöd: Tiina Salo, projektsekreterare

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 2.11.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »