FI EN

5G ger närapå obegränsade möjligheter för affärsverksamhet

5.3.2018

Forskningsarbetet i anslutning till standarden 5G är för forskarnas del över efter det här året, och 2020 sker kommersialiseringen. Redan den här vintern hade Uleåborgs universitet en ypperlig plattform att visa upp sig vid vinter-OS i Korea: världens första interkontinentala öppna 5G-nät skapades mellan Uleåborg och vinter-OS-staden Pyeongchang.

G betyder generation. Den kommande förändringen i anslutning till 5G är större än någonsin hittills inom mobilkommunikation. Utöver kommunikation mellan människor övergår vi även till datatrafik mellan enheter, processer och saker. Detta möjliggör ett långt automatiserat, intelligent samhälle.

”GSM gjorde det möjligt att skicka och ta emot sms. 3G tillät redan dataöverföring, med 4G kom mobilt bredband, dvs. att man kan koppla upp sig mot nätet nästan var som helst. Med 5G sker trådlös uppkoppling via allsköns enheter, precis var som helst”, berättar Latva-aho.

 

”Mobiltelefonstandardcyklerna är cirka tio år. 3G kom 2000, 4G cirka 2010, 5G kommer 2020, så det är inte svårt att gissa vad vi kan förvänta oss 2030.”

”Med 5G övergår vi till det intelligenta samhället. Alla föremål, processer och till och med människorna är trådlöst uppkopplade mot nätet. Det här innebär att spektret av applikationer formligen kommer att explodera. Samtidigt är utvecklingen även i den övriga IKT-branschen svindlande. I och med maskininlärning blir intelligenta, självständigt agerande processer och applikationer en del av vår vardag. Sakernas och föremålens internet slår igenom på allvar när vi utvecklar applikationer som baserar sig på artificiell intelligens och som interagerar bättre med trådlösa nät”, säger Latva-aho.

”Vi står nu inför en stor vattendelare. De traditionella skiljemurarna mellan vetenskaperna kommer att raseras med ett brak, eftersom det måste gå att förena information från olika discipliner när applikationer utvecklas.”

Professor Latva-aho vet vad han talar om eftersom han har sett mobilteknologins hela utvecklingskurva. Latva-aho kom in i branschen 1990, och hans diplomarbete om 3G blev klart för Nokia 1992.

En kick för affärerna

”Mobilteknikbranschen har varit starkt operatörskoncentrerad. Spektret av applikationer, enheterna och tekniken förändras, så jag tippar att operatörernas affärsmodeller kommer att förändras och att vi även får se nya aktörer på scenen”, säger Latva-aho.

I dag har vi i hemmet en wifi-router som fungerar via en fast nätoperatör. ”I framtiden kommer vi till exempel på universitetet att ha ett eget mobilcampusnät, som eventuellt installeras, underhålls och opereras av någon helt ny aktör.”

”I ett kraftigt exportberoende land som Finland borde vi inse vilken affärspotential och vilka möjligheter för exportmarknaden som 5G för med sig. Det krävs fördomsfrihet och tänkande som bortser från skiljemurarna, för att nya framgångshistorier ska födas”, säger Latva-aho.

”Diskussioner förs om vad som borde göras, för att Finland ska vara slagkraftigt i framtiden. Efter 3G blev det trådlösa föregångslandet Finland på efterkälken jämfört med den övriga världen. Dock har ställningarna återtagits en del tack vare operatörernas viktiga nätinvesteringar och fördomsfria dataprissättning. I och med 5G har vi möjlighet att ändra ställningarna betydligt mera radikalt. I Uleåborg och Esbo har vi öppna 5G-testnät av världsklass. Tack vare dessa tävlar vi om ledartröjan när det kommer till kommersialiseringen av 5G, om vi agerar klokt.”

”Under vinter-OS i Korea gjorde vi inom ramen för ett EU-forskningsprojekt en 5G-demonstration tillsammans med Nokia “på bästa sändningstid”. Fler liknande spetspilotprojekt behövs för att finländskt know-how ska nå ut i världen.”

När standarden 5G håller på att bli färdig, övergår forskarna till att fundera på följande skede. Nu riktas forskarnas blickar redan mot 6G. I januari 2018 nådde CWC:s 6G-klusterprojekt 6Genesis andra omgången i Finlands Akademis flaggskeppsprogram. I projektet förs 5G till kommersialiseringsskedet med hjälp av ett testnät som genomförs i omfattande europeiska pilotprojekt. Dessutom utvecklas 6G-basteknologi i trådlösa tekniker, i decentraliserade beräkningsmetoder som bygger på artificiell intelligens samt i nya applikationer som dessa ger möjlighet till.

Experter behövs för forskning och produktutveckling

”CWC har ett femtiotal forskningsprojekt på gång. Vi har 140 forskare från 25 olika länder”, berättar Latva-aho.

”Den växande IKT-industrin i Uleåborg drar till sig nyutexaminerade ingenjörer till välavlönade anställningar, och det finns inte tillräckligt med unga för fortsatta studier. Av mina doktorander är endast en längre finländare, de övriga 20 är utlänningar. Flest doktorander kommer från Sydostasien och Mellanöstern.”

Den finländska ingenjörsutbildningen har inte på länge kunnat svara mot behoven inom datakommunikationsforskningen. Dessutom har medelåldern för de inhemska anställda stigit och pensionsavgångarna kommer förr eller senare att leda till en brist på arbetskraft. Läget verkar vara likartat även inom andra tekniksektorer.

”De som doktorerat inom 5G anställs i allt snabbare takt av företagen, och nästa generation av doktorander kommer att jobba med 6G”, beskriver Latva-aho det akademiska kretsloppet. ”Arbete kommer säkert att finnas inom branschen även långt in i framtiden, så jag hoppas att de unga satsar på studier i matematik och naturvetenskaper.”

Ursprunglig text på finska: Satu Räsänen
Personbild: Mikko Törmänen/Uleåborgs universitet
Huvudbild: Pond5.com

Mer information

Akademiprofessor (2017–2021) Matti Latva-aho är professor specialiserad på trådlös radiodatatrafik vid Uleåborgs universitet. Han leder 5G-forskningen vid CWC (Centre for Wireless Communications).

Senast ändrad 8.3.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »