FI EN

Flaggskeppsfinansiering eftersträvar högklassiga och verkningsfulla forskningskluster

22.5.2017

Regeringen beslutade i samband med sin halvtidsgranskning att anvisa Finlands Akademi finansiering för ett nytt så kallat flaggskeppsprogram. I regeringens program för den offentliga ekonomin reserveras totalt 50 miljoner euro för programmet under perioden 2018–2019.

Programmets syfte är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i internationellt konkurrenskraftiga forskningskluster. Med deras hjälp ska forskningens kvalitet höjas och dess genomslag förbättras. Klustren bidrar också till vetenskapens förnyelse.

Programmet reformerar strukturer och arbetsmetoder och det sammanför de duktigaste forskarna och andra aktörer som håller hög vetenskaplig nivå och eftersträvar den internationella toppen. I programmet kommer man att ta med de nationellt högklassigaste och verkningsfullaste temaområdena och de mest meriterade forskargrupperna inom dem.

Flaggskeppsfinansiering kan sökas av universitet och forskningsinstitut. Sökandena ska vara beredda att med en betydande satsning själva bidra till bygget av flaggskeppsklustret och stödja dess verksamhet. Då finansieringen inte går till enskilda forskningsgrupper utan till organisationer som är starkt knutna till flaggskeppen stöder det en långsiktig utveckling av klustren och stärker deras genomslag.

I bedömningen av ansökningarna kommer man i överensstämmelse med programmets mål att fästa avseende vid att forskningen är internationellt högklassig, att den har samhälleligt och ekonomiskt genomslag och att den inkluderar samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn. Som stöd i bedömningen av ansökningarna kommer Akademin därför att använda strängt internationellt peer review-förfarande och bedömning av genomslaget.

Flaggskeppsprogrammets tidtabell

Efter regeringens beslut om flaggskeppsprogrammet har Finlands Akademi inlett förhandlingar med universitet, forskningsinstitut, Tekes och undervisnings- och kulturministeriet. I juni ordnas också ett informationstillfälle om utlysningen, dess mål och tekniska frågor. Stark växelverkan är viktig för att de mål regeringen ställt upp på bästa möjliga sätt ska kunna samordnas med högskolornas och forskningsinstitutens mål och realiteter.

Eftersom beredningen först har kommit i gång är det naturligt att programmets alla egenskaper ännu inte är avgjorda. I beredningen kommer Akademin också att utnyttja tidigare erfarenheter från ansöknings- och bedömningsprocesserna i samband med finansieringen av bland annat universitetens profilering, spetsforskningsenheterna och den strategiska forskningen.

Utlysningen för flaggskeppsprogrammet ska enligt planerna öppnas i november, samtidigt med den fjärde utlysningen för universitetens profileringsfinansiering. Finansieringsbesluten fattas på sommaren 2018.

Regeringen beslöt i samband med sin halvtidsgranskning att staten i ett första skede deltar i finansieringen av flaggskeppsklustren och deras utveckling med 60 miljoner euro. Senare, då beslut fattats om vilka forskningskluster som ska ingå i flaggskeppsprogrammet, aktualiseras frågan om hur finansieringen praktiskt ska genomföras.

Ursprunglig text på finska: Riitta Tirronen

Senast ändrad 22.5.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »