FI EN

Akademiker Jorma K. Miettinen grundade den finländska radiokemiska forskningen

22.2.2017

Akademiker Jorma K. Miettinen (f. 1921) avled den 11 februari 2017 i Helsingfors. Miettinen var professor i radiokemi i över 25 år och han lanserade undervisningen och forskningen inom området i Finland. Hans radiokemiska undersökningar rönte mycket internationell uppmärksamhet.

På 1950-talet inledde Miettinen mätningarna av nedfall av radioaktiva ämnen från atmosfäriska kärnvapenprov. Han kunde snabbt få till stånd omfattande forskningsprojekt om näringskedjors roll i anrikningen av radionukleider samt deras inverkan på invånarna i arktiska områden. Nedfallsundersökningarna ledde tack vare Miettinen ofta till nya projekt, som bl.a. undersökte nedfall av radioaktiva ämnen i naturen samt tungmetaller och transuraner som miljöproblem.

Vetenskapens akademiker Miettinen var också välkänd för sin verksamhet inom Pugwashrörelsen, en internationell fredsrörelse som grundats av Nobelpristagare och som syftar till att samla vetenskapsidkare och andra experter i syfte att söka lösningar på globala hot.

Jorma K. Miettinen tilldelades akademikers titel år 1995.

Läs mer om akademikerna här.

Senast ändrad 15.3.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »