FI EN
Mobil molnberäkning gör datacenter överflödiga

Mobil molnberäkning gör datacenter överflödiga

3.10.2016

Forskare Eemil Lagerspetz tänker överföra beräkningarna från datorer till mobila enheter och från datacenter till hemmen.

Vid Helsingfors universitet forskar man i hur molnberäkning kunde utföras med mobila enheter. Mobil molnberäkning innebär beräkning som utförs med smarttelefoner eller andra mobil- eller Internet of Things-enheter i miljön, till exempel smart-tv och smartkylskåp. Molnberäkning utan mobila enheter innebär att omfattande beräkningar utförs med datorer som är kopplade till varandra genom en nätförbindelse. Vid traditionell beräkning utförs uppgifterna med datorer som är samlade i samma fysiska lokal.

I framtiden kunde mobil molnberäkning utföras bland annat på arbetsplatserna, i hemmen och på universiteten. Till exempel under nätter eller arbetsdagar kunde en smarttelefon kopplad till ett trådlöst nätverk användas som en del i den mobila molnberäkningen.

”På detta sätt skulle man dra nytta av den spridda beräkningskapacitet som finns i mobiltelefonerna. Samtidigt skulle smarttelefonerna uträtta någonting vettigt också när de inte är i användning”, säger Lagerspetz.

I en undersökning som finansieras av Finlands Akademi utvecklar man en beräkningsplattform för smarttelefoner som användarna skulle kunna ladda ned i form av en app.

”Vem som helst skulle kunna delta i beräkning och därigenom vetenskapligt arbete genom att ladda ned appen i sin smarttelefon”, säger Lagerspetz.

Trots allt finns det också problem med mobil molnberäkning. Mobila enheter i samma lokal kan effektivt utföra en gemensam räkneuppgift som de fått. Problem uppstår ändå om enheterna flyttas bort från den gemensamma lokalen när människorna rör på sig.

”Efter att ett möte avslutats på arbetsplatsen borde resultaten av en beräkning sparas någonstans, för att kunna återupptas senare på annan plats”, säger Lagerspetz.

Smarttelefonerna är överraskande energieffektiva

Mobila enheter är cirka tio gånger mer energieffektiva än vanliga bords- eller serverdatorer. En stor del av smarttelefonerna erbjuder samma beräkningskapacitet som traditionella serverdatorer, men till en betydligt lägre energiförbrukning. Redan med färre än tio smarttelefoner utförs beräkningar förhållandevis snabbt.

”Vi visste sedan tidigare att mobila enheter använder endast en liten mängd energi, de är således mycket energieffektiva. Överraskande är däremot att de i beräkningskapacitet inte förlorar mycket mot serverdatorer”, säger Lagerspetz.

En påslagen smart-tv som samtidigt utför beräkningar förbrukar exempelvis endast en till två watt mer energi än om ingen beräkning utförs samtidigt.

”Även koldioxidavtrycket kunde minskas genom övergång till energieffektivare beräkning med mobil- och Internet of Things-enheter”, säger Lagerspetz.

Beräkningarna flyttar med människorna

Vid ett lyckat utfall leder den mobila molnberäkningen till att beräkningen, tillsammans med mobil- och Internet of Things-enheterna, följer med människorna när de rör sig. I framtiden kunde enheterna till exempel beräkna väderleksrapporter, tromber eller jordbävningar.

”Lätta beräkningsuppgifter kunde i framtiden utföras med smarttelefoner och Internet of Things-enheter. Stora datorer som inte är energieffektiva kanske får pensioneras”, säger Lagerspetz.

Små mobil- och Internet of Things-enheter kunde även sinsemellan bilda ett eget trådlöst nätverk. Där skulle enheterna kunna välja bland sig den bästa trådlösa nätförbindelsen och använda denna för att kontakta den organisation som ger beräkningsuppgiften.

Beräkningsresultaten skulle fås fram snabbare och nätförbindelserna skulle inte överbelastas lika lätt som i dag. Bland annat positionsdata skulle kunna tas fram via beräkning av Internet of Things-enheter i närmiljön.

”Beräkningen skulle kunna tas ned till gräsrotsnivå, dvs. den nivå där telefonerna och människorna också finns”, säger Lagerspetz.

 

Finsk text och bilder: Niina Kellinsalmi

Senast ändrad 3.10.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »