FI

Internationell forskargrupp utredde tillförlitligheten av kvantberäkningar inom forskning om materialegenskaper

18.4.2016

En internationell forskargrupp med forskare från bl.a. Åbo Akademi och Aalto-universitetet har undersökt olika metoder för kvantmekaniska beräkningar av materialegenskaper. Studien ger nya insikter om utnyttjandet av täthetsfunktionalteori för att undersöka ett fast materials egenskaper. Studien delfinansierades av Finlands Akademi och dess resultat publicerades i den vetenskapliga tidskriften Science i mars.

I den internationella forskargruppen deltog experter från ca 30 universitet och forskningsinstitut. Forskarna testade huruvida resultaten från kvantmekaniska beräkningar av materialegenskaper varierar mellan olika forskare och olika mjukvara.

Källa: Science och CSC

Senast ändrad 18.4.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »