FI

Innovationspriset för kvinnor

14.12.2016

Riksdagen uppmärksammar att det har förflutit 110 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Finland genom att inrätta ett innovationspris för kvinnor inom teknik och ekonomi. Priset kan ges till en kvinna eller en grupp kvinnor för en vetenskapligt betydande teknisk eller ekonomisk innovation. Alla områden inom teknik och ekonomi kan komma i fråga. Prisbeloppet är 110 000 euro och det delas ut 2017, 2018 och 2019. Den 1 juni, på årsdagen av rösträttsreformen, offentliggörs 2017 års pristagare och priset överräcks i riksdagen.

Priset avser att markera vikten av innovationer i dagens samhälle och ska samtidigt ses som ett erkännande av kvinnors stora insatser för den ekonomiska tillväxt som följt av innovationer. Priset ger också en möjlighet att fokusera på  kvinnors kompetens föra fram nya tankar de samhälleligt betydelsefulla områdena teknik och ekonomi. Priset är samtidigt ett stöd till nya innovationer och ny forskning som ger Finland avsevärt samhällskapital och ekonomisk välfärd. Innovationen behöver emellertid inte vara ny utan kan ha offentliggjorts tidigare. Innovatörerna ska vara finska medborgare.

Endast organisationer såsom universitet, yrkeshögskolor, universitetssjukhus, statens forskningsanstalter, vetenskapsakademier, företag eller stiftelser kan nominera kandidater.  Nomineringen för årets pris är öppen under januari-februari 2017. Nomineringarna ska lämnas in elektroniskt i en portal som finns på webbadressen www.taf.fi/innovaatiopalkinto.

Processen med att utse pristagaren sköts i praktiken av stiftelsen Teknikakademin. Riksdagens kanslikommission tillsätter på förslag av stiftelsen ett expertråd för att utvärdera de nominerade kandidaterna. Rådet utser de 10 mest meriterade kandidaterna. Vinnaren utses av kanslikommissionen bland de kandidater som bedömts som de mest framstående.

Riksdagens talman överräcker priset till vinnaren eller vinnarna den 1 juni 2017.

Närmare information lämnas av riksdagens generalsekreterare Maija-Leena Paavola, maija-leena.paavola@riksdagen.fi

Senast ändrad 14.12.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »