FI EN
I december kan du föreslå teman för nya akademiprogram

I december kan du föreslå teman för nya akademiprogram

21.11.2016

Finlands Akademi lanserar en ny process för att ta fram teman för akademiprogram. I december 2016 öppnar Akademin en öppen webbenkät för att samla in förslag om teman för nya akademiprogram. Vem som helst kan komma med temaförslag. Målet är att få in uppslag till nya teman, nya metoder eller nya infallsvinklar som kan bidra till vetenskaplig förnyelse.

”Vi har sett hur en sådan här öppen process har framgångsrikt utnyttjats i temaberedningen för den strategiska forskningen. Jag är övertygad om att forskarsamfundet också har åtskilliga förslag om teman för akademiprogram. Forskarnas förslag ger oss idéer och signaler om var Akademins programmedel eventuellt behövs”, berättar Arja Kallio, direktören för enheten för akademiprogram.

Ett akademiprogram är ett forskningsprogram som finansieras av Finlands Akademi. Det är en forskningsstyrd, tematisk och målinriktad sammanslutning av flera forskningsprojekt som främjar forskningens förnyelse och eftersträvar vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Akademiprogrammen stöder mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning och erbjuder en plattform för internationellt forskningssamarbete. Finansieringstiden inom ett akademiprogram är minst fyra år. År 2016 har Akademin elva pågående akademiprogram.

”Vi vill främja vetenskapens förnyelse, men vi är inte ute efter snabbvinster. Vi måste våga ta risker, risker som – om de lyckas – kan leda till vetenskapliga genombrott. Det här är ett långsiktigt arbete”, säger Kallio.

Efter att temaförslagen samlats in förenar Akademins programchefer förslagen till större helheter som sedan behandlas vid en gemensam workshop för Akademins fyra forskningsråd. Forskningsråden bedömer, bearbetar och bereder förslagen för att göra dem till färdiga programförslag. Förslagen kan vara av olika storlekar och deras sammanlagda finansiering kan variera mellan fem och tolv miljoner euro. Akademins styrelse beslutar om de slutliga förslagen i slutet av 2017. De nya programmens utlysningar ska öppna i vår 2018.

Målet med den öppna temaprocessen är att öka öppenheten av Akademins verksamhet, men framför allt att främja vetenskapens förnyelse.

”I webbformuläret ingår frågor om förslagets tema, vetenskapsgren, motiveringar, betydelse för vetenskapens förnyelse samt vetenskapliga och samhälleliga genomslag. Enkäten kan besvaras på finska eller engelska. Genom att öka forskarnas deltagande kan vi hålla oss i täten vad gäller vetenskaplig utveckling. Exempelvis systembiologi är ett forskningsområde som Akademin finansierade i programform långt innan området var allmänt känt”, säger Kallio.

Även om det skulle inkomma väldigt många förslag går inga förslag till spillo – Akademin kan utnyttja förslagen under de kommande två åren. Tanken är att akademiprogrammen växer sig större under årens lopp, till exempel via internationella samarbeten. Det som krävs är att ämnesområdena är intressanta även ur det internationella forskarsamfundets och internationella finansiärers synvinkel.

I december 2016 kommer Finlands Akademi att samla in förslag om nya akademiprogram.Målet är att få in uppslag till nya teman, nya metoder eller nya infallsvinklar som kan bidra till vetenskaplig förnyelse.De teman som föreslås ska vara av större skala än de som kan behandlas i enskilda forskningsprojekt.

Webbformuläret kan ifyllas på adressen www.webropolsurveys.com/S/D21D3018CA63EB31.par fram till den 31 december 2016 (endast på finska och engelska).

Mer information om pågående eller kommande akademiprogram finns på Akademins webbplats på sidan Akademiprogram.

Mer information

  • direktör Arja Kallio, enheten för akademiprogram, Finlands Akademi, tfn 0295 335 037, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Joonas Aitonurmi
tfn 0295 335 153
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 21.11.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »