FI EN

Tillväxthormon för boskap kan utgöra en risk för fiskbeståndet

1.4.2015

Ett tillväxthormon som ofta används vid boskapsuppfödning i bland annat USA, Argentina och Australien har visat sig påverka fiskars beteende på ett sätt som kan ha ekologiska och evolutionära följder. Redan en låg koncentration av hormonet i vattendragen påverkar fiskarnas fortplantningsbeteende.

Det är forskare vid Åbo Akademi som tillsammans med forskare bland annat vid Monash University i Melbourne, Australien har upptäckt att steroiden 17β-trenbolone – som används för att öka muskeltillväxten hos nötkreatur – förändrar fortplantningsbeteendet hos miljonfiskar (Poecilia reticulata).

Forskningsresultaten har för några dagar sedan publicerats i den vetenskapliga tidskriftenHormones and Behavior. Finlands Akademis forskardoktor Minna Saaristo vid ämnet miljö- och marinbiologi, fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi är en av de ledande författarna till artikeln. Hon är just nu stationerad vid Monash University.

”Den här steroiden tillhör gruppen hormonstörande kemikalier (Endocrine disrupting chemicals, EDC) som kommer in i naturen via flera olika kanaler, allt från hushållsavfall till avrinning från jordbruket och industrins utsläpp. En ökande oro över dessa kemikalier har funnits redan under några decennier. Det sätt på vilket de smutsar ner och påverkar vattenmiljöerna är ett allvarligt miljöproblem”, säger Saaristo.

Hittills har forskare främst fokuserat på de morfologiska och fysiologiska effekterna av EDC-gruppen. I det ifrågavarande forskningsresultatet har man nu för första gången kunnat påvisa att en exponering för en också i naturen realistisk mängd av hormonet 17β-trenbolone – ungefär 22 nanogram per liter – kan vara tillräckligt för att förändra fiskhannars fortplantningsbeteende på ett negativt sätt. Det visade sig att de fiskhannar som utsatts för trenbolone slutade fria till honorna, istället använde de en s.k. ”sneaking”-taktik, där de smög upp bakom honan och stötte in sperman. Den här smygtaktiken är mycket mer ineffektiv än friartaktiken och forskning har visat att fiskhonor föredrar hannar som ingår parningsdans med dem.

”Inom EU är det förbjudet att använda trenbolone i boskapsuppfödning men forskare i Danmark har mätt höga halter av det i avloppsvatten som kommer från gym, eftersom det är populärt bland kroppsbyggare”, säger Saaristo. 

Saaristo hoppas att forskningsresultaten riktar uppmärksamhet mot kvaliteten på vårt avloppsvatten och väcker diskussion om hur människans verksamhet kan påverka naturen på ett negativt sätt.

Följande steg för forskarna är att studera spermiernas duglighet hos miljonfiskar som utsatts för hormonet 17β-trenbolone.

Mera information om artikeln: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0018506X15000355

Källan: Åbo Akademis meddelande

 

Senast ändrad 15.4.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »