FI EN

Statsrådet fattade beslut om temaområdena för den strategiska forskningen 2015

18.12.2014

Torsdagen den 18 december fattade statsrådet vid sitt allmänna sammanträde beslut om temaområdena och prioriteringarna för den strategiska forskningen 2015. Dessa temaområden är utnyttjandet av tekniska omvälvningar samt institutioner i förändring, ett klimatneutralt och resurssnålt samhälle och jämlikhet och åtgärder som främjar jämlikhet.

Statsrådet beslutar årligen på initiativ från rådet för strategisk forskning om centrala temaområden och prioriteringar för den strategiska forskningen. År 2015 är bevillningsfullmakten för denna forskningsfinansiering sammanlagt 55,6 miljoner euro. Forskningsfinansieringen blir föremål för allmän ansökan under våren 2015. Information om inledningen av ansökan kommer att ges separat.

Rådet för strategisk forskning har som uppgift att finansiera långsiktig och problemcentrerad forskning i programform i syfte att finna lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället. Forskningen stöder samhällspolitiken och de samhälleliga funktionerna och tjänsterna. Rådet för strategisk forskning svarar för uppföljningen av forskningsprojekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

Mer information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »