FI

Rådet för strategisk forskning tillsatt

(25.09.14)

Statsrådet tillsatte på torsdagen rådet för strategisk forskning. Rådet fungerar i anslutning till Finlands Akademi. Rådet för strategisk forskning har som uppgift att komma med initiativ om centrala temaområden till statsrådet samt att besluta om finansieringen av forskningsprojekt på basis av samhällelig betydelse, verkningsfullhet och forskningens kvalitet. Därutöver svarar rådet för uppföljningen av forskningsprojekten och utvärdering av verkningsfullheten. Rådets verksamhetsperiod sträcker sig till slutet av 2018.

Ordförande för rådet är forskningschefen Per Mickwitz vid Finlands miljöcental. Medlemmar är professor of practice Anne Brunila (Svenska Handelshögskolan), direktör Jaakko Kiander (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen), professor of practice Sixten Korkman (Aalto-universitetet), akademiprofessor Markku Kulmala (Helsingfors universitet), professor Juho Saari (Östra Finlands universitet), professor Katariina Salmela-Aro (Jyväskylä universitet), direktör Leena Sarvaranta (VTT), samt professor Irma Thesleff (Helsingfors universitet).

Läs mer:

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »