FI EN

Finlands Akademi får ny styrelse

(28.8.2014)

Statsrådet tillsatte på torsdagen en ny styrelse, vars verksamhetsperiod sträcker sig till slutet av 2018.

Ordförande för styrelsen är professor Heikki Ruskoaho vid Helsingfors universitet och viceordförande är forskningschef Leena Suurpää vid Ungdomsforskningssällskapet.

Medlemmar i styrelsen är professor Pertti Alasuutari vid Tammerforsuniversitet, teknologichef Heidi Fagerholm vid Kemira Oyj, professor Riitta Keiski vid Uleåborgs universitet, professor Arto Mustajoki vid Helsingfors universitet samt Aalto-professorn Risto Nieminen vid Aalto-universitetet.

Akademins styrelse besluter om myndighetens mål och budgetförslag. Därutöver har styrelsen som uppgift att samordna det arbete som utförs av Akademins vetenskapliga forskningsråd, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningsinfrastruktur samt att främja de forskningsrådens verksamhetsområden.

Vid sammansättningen av styrelsen har man utnyttjat förslag till medlemmar av rådet för strategisk forskning av undervisnings- och kulturministeriets intressentgrupper.

I enlighet med ändringen av lagen om Finlands Akademi (2014) ändrades generaldirektörens ställning från att vara medlem i styrelsen till att sköta föredragningen av de ärenden som behandlas i styrelsen. Ställningen för ordförandena för de vetenskapliga forskningsråden ändrades så att de inte längre är medlemmar i styrelsen, men har närvaro- och yttranderätt vid Akademins styrelses sammanträden

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »