FI EN

Den ideala åldern för sexpartners är olika för män och kvinnor

(25.9.2014)

Män och kvinnor har olika preferenser gällande åldern för deras sexpartners och kvinnors preferenser förverkligas mer än männens. När det gäller åldern på deras verkliga sexpartners är skillnaden dock betydligt mindre. Enligt forskare vid ämnet psykologi vid institutionen för psykologi och logopedi vid Åbo Akademi, påvisar detta mönster det faktum att när det gäller parbildning och sex, så styrs marknaden av kvinnor.

Grundat i evolutionär teori föreslår forskarna att eftersom kvinnor är mer selektiva än män i sitt sexuella beteende så är det mindre sannolikt att män, jämfört med kvinnor, har sex med sina ideala partners.

För att studera detta mönster av ålderspreferenser samlade forskarna observationer från ett populationsbaserat urval på mer än 12 000 individer och fann att kvinnor i gemen intresserar sig för lika gamla eller något äldre män än dem själva och att detta mönster kan ses längs hela livsbanan. Män å andra sidan har en benägenhet att vara sexuellt intresserade av kvinnor i 25-årsåldern. Denna benägenhet är också skönjbar när männen är yngre eller äldre än detta. Män som är yngre än 20 år föredrar kvinnor äldre än dem själva och män äldre än 30 föredrar kvinnor yngre än dem själva. Orsaken till varför mäns sexuella intresse fokuserar på kvinnor i 25-årsåldern är att kvinnor i den här åldern är de mest fertila. Detta betyder att i vårt evolutionära förflutna har män som haft sex med kvinnor i denna ålder haft mer barn än män som haft sex med kvinnor i andra åldrar. Studien visar att evolutionen har favoriserat olikheter mellan den kvinnliga och manliga psykologin vad gäller sexualitet.

Studien undersökte endast heterosexuella preferenser och heterosexuell sexuell aktivitet. Som nästa steg planerar forskarna undersöka hur motsvarande mönster ser ut bland icke-heterosexuella.

Studien är en del i det av Finlands Akademi finansierade forskningsprojektet ”Föräldra-barn-incest: Experimentella test av evolutionära mekanismer” som pågår under tiden 1.9.2012–31.8.2015 (projektnummer 260298).

Länk till artikeln:

http://authors.elsevier.com/sd/article/S1090513814001111

Mer information:

  • Jan Antfolk, forskare i psykologi vid Åbo Akademi, jan.antfolk(at)abo.fi, tfn 044 255 7682
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »