FI

Barnskyddssystemet begränsar klienters och anställdas möjligheter att verka

Barn som är klienter inom barnskyddet behöver en person som ger dem stöd i vardagen, lyssnar på dem, förstår deras situation och kan skilja barnets erfarenheter från föräldrarnas perspektiv.

För närvarande anser många klienter att barnskyddssystemet är splittrat och ologiskt. Socialarbetares ständiga brådska och splittrade arbete försvårar verksamheten som bygger på mänskliga relationer. Också möjligheterna till uppföljning minskar.

Den person som stödjer barnet kan vara en anhörig eller en yrkesperson som kan ge myndigheterna och yrkespersonalen en helhetsbild av barnets behov. Dessutom kan barnet skyddas bättre inom barnskyddet om gränserna för socialarbetarens ansvar och makt klarläggs och klienternas delaktighet i beslut inom barnskyddet stärks. 

Kai Alhanen intervjuade i sin studie handledare inom barnskyddet och barn och föräldrar. Studien fokuserar på de riskfaktorer som finns i barnskyddssystemet och hur de påverkar klienternas och de anställdas möjligheter att verka. Studien har genomförts vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) som en del av Finlands Akademis forskningsprogram om barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS).

Enligt Alhanen måste de politiska beslutsfattarna och de ledande tjänsteinnehavarna ta sitt ansvar för att avhjälpa de brister som finns i barnskyddssystemet. ”Den försämrade situationen inom barnskyddet bör vara föremål för en omfattande diskussion. Barnskyddet måste bli en mer integrerad del av andra tjänster som erbjuds till barn och unga.”

I Finland är nästan 90 000 barn klienter inom barnskyddets öppenvård. Knappt 18 000 barn är placerade utanför hemmet. Antalet är mycket stort.

Det splittrade systemet objektifierar både klienter och anställda

Barn och familjer som är klienter inom barnskyddet omges av en stor grupp experter. Ändå får de inte alltid den hjälp de behöver i rätt tid och på rätt plats. Bristerna i barnskyddet har identifierats. Enligt experter finns det nästan inga forskningsrön om barnskyddet, och de forskningsrön som finns utnyttjas i liten utsträckning som stöd för beslutsfattandet. Vid THL pågår ett projekt för utveckling och forskning inom barnskyddet (LaskeTut). En av projektets uppgifter är att stärka forskning inom barnskyddet och dess samordning.

Inom både förvaltning och forskning har det länge talats om att barnets erfarenheter måste höras, men i praktiken är det först nu som klienterna fått börja delta i utvecklingen av tjänster. ”Det behövs forskning om barnskyddsåtgärdernas effektivitet”, säger Tarja Heino, specialforskare vid THL.

Barnskyddsforskare samlas för första gången

I Helsingfors hålls den 17–19 september ett tvärvetenskapligt forskningsseminarium som handlar om barnskyddet. Seminariet arrangeras av THL, Finländska sällskapet för barndomsforskning och det riksomfattande universitetsnätverket för socialt arbete Sosnet.

Program för forskningsseminariet Piiritetyt lapset? (på finska)

Källa:

Alhanen, Kai. Vaarantunut suojeluvalta – tutkimus lastensuojelujärjestelmän uhkatekijöistä. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Rapport 24/2014. 72 sidor. Helsingfors 2014. ISBN 978-952-302-277-5 (tryckt); ISBN 978-952-302-278-2 (nätpublikation).

Närmare upplysningar:

Kai Alhanen
forskare
tfn 040 572 0213
fornamn.efternamn(a)aretai.org

Tarja Heino
THL
specialforskare
tfn 029 524 7245
fornamn.efternamn(a)thl.fi

Mer om ämnet:

Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke 2013–2015 (LaskeTut) (Projekt för utveckling och forskning inom barnskyddet 2013–2015 (LaskeTut) (på finska)

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »