FI EN

Framtidsredogörelsen 2030 om Finlands hållbara utveckling och medborgarnas välfärd

Statsrådets kansli har den 20 mars 2012 tillsatt ett projekt för att bereda en redogörelse som ska behandla framtiden på lång sikt. Temat för framtidsredogörelsen är Finlands hållbara utveckling och medborgarnas välfärd.

Redogörelsen granskar vårt lands utveckling ur ett globalt perspektiv under de följande 10–20 åren vad gäller ekonomin, välfärden och miljön. Redogörelsen gestaltar möjliga utvecklingstrender och ställer upp mål och strategiska riktlinjer för regeringen. Slutresultatet är en handlingsstrategi som påverkar beslutsfattandet inom de olika samhällssektorerna och samhällsnivåerna på ett så övergripande sätt som möjligt såväl under pågående regeringsperiod som senare.

Vid beredningen av framtidsredogörelsen liksom vid främjandet av dess genomförande bedrivs ett omfattande samarbete med sakkunniga och intressentgrupper samtidigt som även medborgarna hörs. Vid sidan av beredningen av redogörelsen pågår ett forskningsprojekt där en internationell forskargrupp med hjälp av exempel analyserar världsekonomins förändring och lösningarna för en hållbar utveckling. I forskargruppen ingår bland annat professorerna Manuel Castells och Pekka Himanen.

Statsrådets kansli ansvarar för beredningen av redogörelsen och främjandet av dess genomförande. Övriga parter i projektet är arbets- och näringsministeriet, Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra), Finlands Akademi och Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer. Projektets generalsekreterare på deltid vid statsrådets kansli är handelsrådet Pekka Lindroos från arbets- och näringsministeriet.

För styrningen av beredningen och genomförandet av framtidsredogörelsen har tillsatts en ministerarbetsgrupp med näringsminister Jyri Häkämies som ordförande. Ordförande för projektets styrgrupp är statssekreterare Jouni Hakala från arbets- och näringsministeriet. Avsikten är att redogörelsen ska lämnas till riksdagen hösten 2013.

En gång per valperiod överlämnar regeringen till riksdagen en framtidsredogörelse som behandlar samhällets långsiktiga val. Temat för varje redogörelse har avgränsats till att behandla sådana strategiska frågor som är viktiga med tanke på de politiska riktlinjerna under en tidsperiod på 10–20 år. Utöver regeringen deltar även riksdagen i behandlingen av redogörelsen, och den ger också underlag för en bredare samhällsdebatt.

Ytterligare information:

  • Jouni Hakala, näringsministerns statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 2662
  • Riitta Kirjavainen, konsultativ tjänsteman, statsrådets kansli, tfn 09 160 22197

Källa: statsrådets kansli

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »