FI EN

”BONUS ett skolexempel på lyckat samarbete”

16.01.12

”Forskningsprogrammet BONUS är ett ypperligt exempel på hur man på ett framgångsrikt sätt kan forska och samarbeta kring Östersjön. Programmets koordinering kan ses som en modell för en lyckad organisering av internationellt samarbete”, konstaterar Sveriges miljöminister Lena Ek. I onsdags besökte Ek Helsingfors för att delta i ett möte organiserat av BONUS, Östersjöländernas och EU:s gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön.

Sveriges miljöminister Lena Ek (till höger) och Helcoms nya generalsekreterare Monika Stankiewicz (i mitten) deltog i ett möte som organiserades av BONUS. Vd Kaisa Kononen presenterade programmets mål.

Minister Ek har följt BONUS-forskningsprogrammets framsteg från ett tidigt skede. I egenskap av ledamot i Europaparlamentet spelade hon en avgörande roll i att EU godkände programmet efter en lång beredningsprocess. För Ek, som blev utnämnd till miljöminister i september, är skyddet av Östersjön ett av de mest centrala gemensamma målen för länderna i Östersjöområdet. ”Vi ska dock inte glömma att tillsammans också främja finansieringen av skyddsarbetet på EU-nivå. Den hårda konkurrensen om finansiering innebär att vi måste vara aktiva och även söka EU-stöd för att förbättra Östersjöns miljötillstånd”, sade hon. Enligt Ek kommer nästa kritiska fas i vår när EU förhandlar om sina fleråriga finansieringsramar.

Under onsdagens möte presenterade vd Kaisa Kononen BONUS-programmets mål. Ett av de viktigaste målen är att göra forskningskunskapen om Östersjön mer tillgänglig och användbar såväl inom politiskt som allmänt samhälleligt beslutsfattande. ”Endast genom att stödja oss på hårda fakta och lägga ihop våra resurser kan vi verkligen främja en sådan hållbar utveckling av Östersjön som gagnar samhället i stort”, konstaterade Kononen.

BONUS samarbetar tätt med Helcom, skyddskommissionen för Östersjön, och samarbetet har ofta även gynnat Helcoms verksamhet. ”Redan nu har vi i politiska sammanhang kunnat utnyttja en stor del av de forskningsresultat som de olika BONUS-projekten har tagit fram. Till exempel har vi haft nytta av forskningskunskap om klimatförändringen och om farliga ämnen i havet. Helcom har dessutom fungerat som en plattform för samarbete mellan forskare, beslutsfattare och politiker”, berättar Helcoms nya generalsekreterare Monika Stankiewicz, som börjar i sin roll i februari.

Under sitt besök visade minister Ek intresse för att lösa problemet med att nå ut med forskningsresultaten till beslutsfattare. ”Hur ska vi överbrygga eller undvika de klyftor som hindrar beslutsfattare från att ta del av informationen?” frågade hon. Enligt Monika Stankiewicz är det viktigt att arrangera gemensamma forum där både forskare och de som utnyttjar forskningskunskap möts. Kaisa Kononen påpekade att det kommande BONUS-forumet är precis ett sådant forum.

Inom BONUS finansierades under perioden 2009–2011 sammanlagt 16 forskningsprojekt. Programmets andra fas inleds i år med sikte på att bli klar 2017. BONUS har som mål att stödja sådan forskning som tar fram kunskap som stöd för beslut om Östersjön. BONUS finländska finansiär är Finlands Akademi.

Mer information på BONUS egen sajt: www.bonusportal.org


Text: Riitta Tirronen
Foto: Andris Andrusaitis, BONUS

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »