FI

Akademiprofessor Heikki Joensuu får Äyräpää-priset

(11.1.11)

Finska Läkarföreningen Duodecims Matti Äyräpää-pris för 2012 går till akademiprofessor Heikki Joensuu, som är känd cancerforskare. Joensuu har utmärkt inom cancerdiagnostiken och -vården i över 25 år. Hans forskning har närmast riktat in sig på bröst- och tarmcancer.

Joensuu arbetar på cancerkliniken vid Helsingfors universitets centralsjukhus. Han utnämndes till professor 1994 och har innehaft en forskaranställning som akademiprofessor sedan 2010. I sin forskning har Joensuu specialiserat sig på de mekanismer gör att cancer uppstår och på de faktorer med vilka man kan prognostisera uppkomsten av cancer.

***

Matti Äyräpää (1852–1928) var en läkare och tandläkare som särskilt intresserade sig för odontologisk

forskning. Det var Äyräpääs förtjänst att odontologin antogs som ett officiellt studieämne

vid Kejserliga Alexanders universitetet i Helsingfors. Matti Äyräpää var en av de tolv grundande medlemmarna i finska läkarföreningen Duodecim och han var dess första ordförande. Matti Äyräpää-priset anses vara det mest ansedda finländska priset för medicinsk forskning. Priset har utdelats årligen sedan år 1969 i samband med Läkardagarna. Prisets storlek är för närvarande 20 000 euro. I fjol gick det till genforskaren Juha Kere.

Mer information:

  • professor Heikki Joensuu, heikki.joensuu@hus.fi, tfn 040-7210 438, 09-471 73200
  • juryordförande, professor Markku Heikinheimo, markku.heikinheimo@duodecim.fi, tfn 0500-969 338

Källa: Duodecim, Svenska Yle

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »