FI EN

Akademins internationella uppgifter omorganiseras

29.10.2012

Finlands Akademis internationella uppgifter omorganiseras och den internationella verksamheten delas upp mellan Akademins olika enheter. Internationellt samarbete och samverkan ska på så sätt bli en allt centralare del av Akademins verksamhet.

I och med omorganiseringen läggs Akademins internationella enhet ner fr.o.m. den 1 november 2012. Enhetens uppgifter fördelas mellan andra enheter vid Akademin: enheten för biovetenskap och miljöforskning, enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning, programenheten, ledningens stöd, ekonomienheten och kommunikationsenheten. Till exempel EU-verksamheten placeras i ledningens stöd.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »