FI

Träning av minnet påverkar hjärnkemin

Det är känt sedan tidigare att man kan förbättra arbetsminnet med hjälp av träning. I en studie publicerad i vetenskapstidskriften Science visar nu en svensk-finsk forskargrupp för första gången att denna träning är förknippad med en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin i specifika delar av hjärnan.

Arbetsminnesträningen medförde en ökning av dopaminaktiviteten i en struktur som ligger under hjärnbarken (svanskärnan) där inflödet av dopamin är särskilt stort. Denna observation visar på betydelsen av dopamin för människans arbetsminnesfunktioner och hjärnans plasticitet.

I studien fick tio frivilliga unga och friska finska män träna sitt arbetsminne med hjälp av ett datorprogram i 45 minuter tre gånger i veckan under fem veckors tid. I övningsuppgifterna ingick bland annat en uppgift där en bokstavssekvens visades. Försökspersonen skulle försöka komma ihåg de fyra sista bokstäverna då sekvensen plötsligt upphörde. Kontrollgruppen fick ingen träning. Försökspersonernas arbetsminnesförmåga mättes med olika uppgifter före och efter träningsperioden. Utöver detta avbildades dopaminutsöndringen i de basala ganglierna i hjärnan under arbetsminnesuppgiften med hjälp av positronemissionstomografi (PET) vid Åbo PET-centrum före och efter träningsperioden.

Tydliga förbättringar i arbetsminnet påfanns hos personerna i träningsgruppen, medan kontrollgruppen inte uppvisade några förändringar. Vidare visade PET-avbildningen att dopaminaktiviteten i den vänstra svanskärnan ökade hos träningsgruppen men inte hos kontrollgruppen.

Resultaten tillför betydelsefull kunskap även till utvecklandet av metoder för rehabilitering av arbetsminnesstörningar och till att öka förståelsen av dessa. Arbetsminnet spelar en viktig roll i människans intelligens; det fungerar som ett mentalt skrivbord, en kortvarig förvaringsplats för olika ärenden under arbete. Försämring av arbetsminnet är vanligt förekommande till exempel i samband med Parkinsons sjukdom och schizofreni.

Studien gjordes inom ramen för ett nordiskt spetsforskningsprojekt och inkluderade forskare från Karolinska Institutet i Stockholm, Umeå universitet, PET-centrum vid Åbo universitet och ämnet psykologi vid Åbo Akademi.      

Publikation:

”Effects of working-memory training on striatal dopamine release”, L. Bäckman, L. Nyberg, A. Soveri, J. Johansson, M. Andersson, E. Dahlin, A. S. Neely, J. Virta, M. Laine & J. O. Rinne, Science, online 5 August 2011

Mer information

  • Professor Matti Laine, Institutionen för psykologi och logopedi, Åbo Akademi, matti.laine@abo.fi
  • Professor Juha Rinne, Åbo PET-centrum, juha.rinne@tyks.fi


Källa: Åbo Akademis pressmeddelande

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »