FI

MEDIX-PRISET 2011

Forskare från Helsingfors universitet har utvecklat en ny metod för att dämpa tumörers tillväxt.

9.09.11

Helsingfors universitet överräcker den 12.9.2011 Medix-priset, en summa på 20.000 euro åt en av akademiprofessor Kari Alitalo ledd forskningsgrupp . Priset är en belöning för den bästa år 2010 publicerade finländska artikeln inom områdena biomedicin eller klinisk forskning. Arbetet har publicerats i den högt ansedda journalen Cancer Cell, Effective suppression of vascular network formation by combination of antibodies blocking VEGFR ligand binding and receptor dimerization. Cancer Cell 18:630-40, 2010. Det är den 24. gången som Medix-priset överräcks.

Forskningsgruppen ledd av Kari Alitalo har tidigare påvisat att man kan påverka tumörers tillväxt genom att inhibera blodkärlens tillväxtfaktorer med hjälp av antikroppar. Trots detta fortsätter tumörernas tillväxt i och med att de börjar producera en mängd nya tillväxtfaktorer. I det nu belönade arbetet har gruppen utvecklat en ny typ av antikropp som hindrar klusterbildningen av två likadana tillväxtfaktorreceptorer. Detta leder till att nybildningen av blodkärl i tumörerna avstannar och tumören blir mindre eller försvinner helt.

Detta kan vara ett betydelsefullt vetenskapligt genombrott som ger berömmelse åt hela den finska biomedicinen.

Priset har donerats av Oy Medix Ab, som ägs av Minervastiftelsen, Folkhälsans Forskningsstiftelse och Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa rf.. Medixbolagen omfattar Finlands ledande privata kliniska centrallaboratorium Förenade Medix Laboratorier Ab, läkarstationen Oy Femeda Ab samt Oy Medix Biochemica Ab som exporterar monoklonala antikroppar och diagnostiska snabbtester globalt. Medix-priset för biomedicinsk forskning har beviljats sedan år 1988.

Sakkunnikommittén som utsett pristagaren har bestått av ordf. prof. Carl G. Gahmberg (Helsingfors universitet), prof. Markku Kulomaa ( Tammerfors universitet), prof. Jorma Palvimo

( Kuopio universitet), prof. Seppo Meri (Helsingfors universitet), prof. Seppo Vainio (Uleåborgs universitet) och prof. Dan Lindholm (Medicinska forskningsinstitutet Minerva).

För ytterligare information kontakta: Akademiprofessor Kari Alitalo, kari.alitalo@helsinki.fi eller verkställande direktör Jouni Pohjonen, jouni.pohjonen@medix.fi.

Källa:Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »