FI EN

Heikki Mannila generaldirektör för Finlands Akademi

(15.12.11)

Statsrådet har tillsatt professor, vice rektor för akademiska ärenden Heikki Mannila till generaldirektör för Finlands Akademi. Tjänsten gäller tiden 1.3.2012- 28.2.2017.

Heikki Mannila (f. 1960) har sedan 2009 arbetat som vice rektor för akademiska ärenden vid Aalto-universitetet. Under 2009 och 2002-2004 arbetade han som direktör och forskningschef vid Forskningsinstitutet för informationsteknik HIIT (Helsinki Institute for Information Technology HIIT), som är ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Under 2004-2008 fungerade Mannila som akademiprofessor vid Finlands Akademi. 1998-2001 arbetade Mannila med forskningsuppgifter inom privata företag.

Tidigare har Mannila arbetat som universitetsprofessor och biträdande professor. Mannila har en lång och förtjänstfull karriär som forskare bakom sig. Hans publikationsverksamhet är mångsidig och betydande. Mannila har haft flera nationella och internationella förtroende- och sakkunniguppdrag inom forsknings- och högskolepolitiken

Finlands Akademi har som uppgift att främja vetenskaplig forskning och hur den utnyttjas, att utveckla det internationella vetenskapliga samarbetet, fungera som sakkunnigorgan i forskningspolitiska ärenden, bevilja finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och utveckling av förutsättningar för forskning samt att sörja för övriga forskningspolitiska sakkunniguppgifter enligt statsrådets förordning eller enligt uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet.

Tio ansökningar lämnades in till Finlands Akademi.

Ytterligare information:

  • kanslichefen Harri Skog, tfn 09 160 77210
  • direktör Anita Lehikoinen, tfn 09 160 77 353

Källa: Statsrådet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »