FI EN

Crafoordpriset på fyra miljoner kronor till Ilkka Hanski

Akademiprofessor Ilkka Hanski vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten tilldelas svenska Kungliga vetenskapsakademiens Crafoordpris i biovetenskaper, ett pris som också har kallats lilla Nobelpriset.

Priset på fyra miljoner svenska kronor är ett av världens största vetenskapspris. Priset ges nu för första gången till en nordisk forskare.

Priset gavs för utvecklingen av angreppssätt, begrepp och metoder som har främjat den ekologiska forskningen. Ekologer runt om i världen utnyttjar de modeller som Hanski har utvecklat i studierna av hur organismer överlever i splittrade livsmiljöer.

En omfattande arbetskarriär bakom priset

Hanski har under sin drygt trettio år långa karriär etablerat sig som en av världens mest framstående ekologer. Han har gjort metapopulationsbiologin till ett betydande forskningsområde inom ekologin.

Hanski har särskilt undersökt fjärilspopulationer på många exotiska platser. Speciellt känd är han emellertid för sina fältundersökningar av hökblomsternätfjärilen på Åland. Undersökningarna av nätfjärilen har blivit en känd klassiker bland modellsystem.

Hanskis artiklar är mycket citerade på sitt område. Hans vetenskapliga produktion är som helhet exceptionellt betydelsefull. Han har skrivit över 200 vetenskapliga artiklar och flera samlingsverk.

Hanski leder den nationella spetsforskningsenheten i metapopulationsbiologi, som förenar teoretisk och experimentell populationsbiologi. Forskningsresultaten används bland annat i den internationella och den nationella planeringen av skyddsområden. Forskningsresultaten kan bidra till att främja bevarandet av naturens mångfald.

Crafoordpriset har som syfte att stöda grundforskning i astronomi, matematik, geovetenskap, biovetenskap (med betoning på ekologi) och ledgångsreuma.

Crafoordpriset » »

Namn på tidigare pristagare » »

Spetsenheten inom metapopulationsbiologi » »

Källa: Helsingfors universitetet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »