FI EN

Akademin stöder en gemensam strategi för EU:s forsknings- och innovationsfinansiering

(14.06.11)

Finlands Akademi vill betona betydelsen av högklassig forskning och innovation i arbetet för att främja individens, miljöns och samhällets välfärd. Forskning och innovation av högsta kvalitet ligger också till grund för en livskraftig affärsverksamhet. Forsknings- och innovationsarbetet förser samhället med beredskap till förnyelse och potential att finna nya lösningar på de utmaningar som väntar. Finlands Akademi ser det som viktigt att Europeiska unionen stöder förstklassig forskning och innovation och ger därför sitt stöd för kärnidén i EU-kommissionens grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation: att koppla samman EU:s olika finansieringsprogram för forskning och innovation.

Akademin presenterade sitt utlåtande om grönboken till riksdagens kulturutskott 10.6.2011.

Fokus på kvalitet

Akademin anser att premisserna och innehållet i det nya finansieringsprogrammet för forskning och innovation bör stödja högklassig verksamhet. Kvaliteten ska vara det viktigaste finansieringskriteriet även framöver.

I det pågående sjunde ramprogrammet för forskning har EU öronmärkt finansiering för europeisk toppforskning via det europeiska forskningsrådet ERC (European Research Council). ERC:s finansiering utdelas helt på basis av vetenskaplig kvalitet och innovativitet. På Akademin anser man att ERC har varit ett framgångsrikt initiativ. Forskningsrådet har introducerat nya metoder för att lätta på byråkratin i förvaltningen och ansökningsprocesserna. Forskarkåren har välkomnat detta med öppna armar.

Förenkla, förenkla, förenkla

I sitt utlåtande betonar Finlands Akademi att utan nödvändiga forskningsmaterial och -anläggningar finns ingen forskning. Det här gäller för de flesta vetenskapsgrenar. Att ackumulera och upprätthålla stora materialsamlingar eller bygga upp betydande forskningsanläggningar kräver ofta så stora insatser att enskilda länder inte har resurser att åta sig dessa uppdrag. Det är ofta endast genom samarbete och gemensamma finansieringsprogram som man kan ta sig an dessa frågor.

Tanken bakom att koppla samman EU:s olika finansieringsprogram för forskning och innovation är att förenkla EU-finansieringens ansöknings- och förvaltningsprocedurer. Akademin anser att det här krävs en viss vidsynthet; förenklingen ska göras så att den genomsyrar samtliga delområden av de olika finansieringsprogrammen. Utgångspunkten bör vara ett ökat förtroende för de som ansöker om finansiering.

De stora utmaningarna måste bemötas

Såväl Finland som hela Europa och resten av världen ställs ständigt inför de stora frågorna. Hur kan vi bromsa klimatförändringen? Hur löser vi de utmaningar som en åldrande befolkning innebär för samhället? Hur kan vi garantera en hållbar energiproduktion nu och framöver? Det är här som de bästa och mest initiativrika forskarna kommer in i bilden. De står i en nyckelposition när det gäller att främja vetenskaplig utveckling och innovationer och bemöta mänsklighetens stora utmaningar. Akademin anser också därför att EU:s forsknings- och innovationsfinansiering bör riktas till forskningen på detta område.

De stora utmaningarna överskrider gränserna mellan länder och världsdelar. För att vi ska kunna finna de rätta lösningarna krävs internationellt samarbete. Akademin stöder därför idén om att EU:s forsknings- och innovationsprogram ska erbjuda finansiering för koordineringen av denna verksamhet.

Mer information:

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »