FI EN

Biobanker och registerdata stärker
nordiskt forskningsamarbete

Expertisen ligger på hög nivå i de nordiska länderna och dessa borde öka samarbetet kring forskning baserad på biobanker och registerdata så väl som klinisk forskning. Den här åsikten läggs fram av Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning NOS-M, som består av representanter från de nordiska forskningsråden. I en nyligen publicerad strategisk översikt identifierar samarbetsnämnden två områden inom medicinsk forskning med stor potential för utveckling av det Nordiska samarbetet: biobanker och klinisk forskning.

De hälsorelaterade utmaningarna i Norden liknar dem som förekommer i den övriga västvärlden: en åldrande befolkning, nya livsstilsrelaterade sjukdomar, resistens mot antibiotika och ökad spridning av infektioner i en globaliserad värld. Nya komplicerade etiska frågor uppstår också i samband med den teknologiska utvecklingen och ökande social ojämlikhet i hälsofrågor.

För att tackla dessa utmaningar har de nordiska länderna två speciellt starka kort: välutvecklade biobanker och hälsoregister samt en välfungerande allmän hälso- och sjukvård.

Hälsoservice stöder forskningen

I de nordiska länderna sammanställs hälsoregister av högsta kvalitet. I kombination med unika personnummer, utgör dessa en utmärkt utgångspunkt för nydanande medicinsk forskning.

”Vi har alla förutsättningar att utföra medicinsk forskning på hög vetenskaplig nivå”, säger professor och dekanus Stig Slørdahl vid Norges teknisk-vetenskapliga universitet NTNU i Trondheim. Professor Slørdahl representerar Norges forskningsråd i samarbetsnämnden och fungerar som dess ordförande.

Klinisk prövning av nya läkemedel, genetisk forskning och studier kring inverkan av olika miljöfaktorer på människans hälsa är några exempel på forskning som kommer att gynnas av informationen som finns lagrad i biobankerna.

De nordiska ländernas andra starka kort är den allmänna hälso- och sjukvården. Servicen håller hög standard, vården är välorganiserad med högt kvalificerad personal och modern utrustning. Dessutom är vården tillgänglig för alla.

Utöver detta är de nordiska universiteten och universitetssjukhusen till största del statligt ägda. Tillsammans med den högklassiga service dessa erbjuder, utgör detta en utmärkt grund för klinisk medicinsk forskning.

Uppdaterad utrustning med fokus på tjocktarmscancer

De nordiska länderna har många likheter och en lång tradition av politiskt samarbete. Detta är en god förutsättning för framgång även inom samarbetet kring medicinsk forskning.

Ett nordiskt samarbetsprojekt som strävar till att utveckla gemensamma forskningsinfrastrukturer för biobanker och främja utnyttjandet av den potential dessa medför planeras inledas 2011. Den första planerade aktiviteten blir ett pilotprojekt som fokuserar på tjocktarmscancer.

Present status and future potential for Medical Research in the Nordic Countries (pdf)

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »