FI EN

Post doc-poolen utlyser stipendier

(15.12.10)

Post doc-poolens stipendier kan sökas under ansökningsperioden 15.12.2010–14.1.2011. De stipendier som beviljas genom poolen är avsedda för forskning utomlands efter disputationen. Utlysningens resultat publiceras i mars 2011.

Poolen har grundats av finländska stiftelser och syftar till att främja internationaliseringen av den finländska forskningen genom att erbjuda unga forskare heltäckande, flexibel finansiering från en och samma källa för en forskningsperiod utomlands.

Stiftelsernas post doc-pool ordnar årligen två utlysningar och delar ut uppskattningsvis 20–40 post doc-stipendier per utlysning. Efter de två första utlysningarna i 2010 delade stiftelserna ut sammanlagt 2,5 miljoner euro till 61 doktorer. Stipendieansökan hösten 2011 arrangeras 15.8–15.9.2011.

Stipendiets storlek bestäms flexibelt utgående från forskarens behov. Poolens stipendium är avsett för att täcka alla kostnader som forskaren och hans eller hennes familj har för boende utomlands. I stipendiet kan även ingå det egentliga arbetsstipendiet. En förutsättning är att forskningsperioden räcker åtminstone ett läsår. Fleråriga stipendier kan också beviljas.

Stiftelsernas post doc-pool har grundats för en treårig försöksperiod (2010–2012) av stiftelserna Emil Aaltosen Säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö, Koneen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen för teknikens främjande samt Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Stiftelserna placerar sammanlagt 2,5 miljoner euro i poolen per år.

Mer information om poolen och ansökan finns på webbplatsen för Stiftelsernas post doc-pool, www.postdocpooli.fi. Närmare uppgifter fås också per e-post på info@postdocpooli.fi samt av koordinator Mikko-Olavi Seppälä, tfn 0400-868 006.

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »