145 bidrag tävlar i Viksu 2010

(28.12.2010)

Vetenskapstävlingen Viksus omgång år 2010 avslutades den 29 november. Denna gång inkom 145 tävlingsbidrag från 39 olika gymnasier, en kraftig ökning jämfört med året innan då antalet gymnasier var 27. Finlands Akademi och informatör Terhi Loukiainen välkomnar det aktiva deltagandet: ”Här på Akademin är vi jätteglada över att så många gymnasier är med och tävlar i år, många för första gången. Det är fint att allt fler skolor känner till Viksu.”

Sammanlagt deltog 160 gymnasister med 130 enskilda arbeten och 15 pararbeten. I år valde ingen att delta med ett grupparbete. Av deltagarna är 87 flickor och 73 pojkar. ”Pojkarna var nu mer aktiva än tidigare år. Vanligtvis har flickorna skickat in betydligt fler bidrag än pojkarna. I själva verket är det här den första gången under min tid med Viksu som det är så liten skillnad mellan flickor och pojkar”, konstaterar Loukiainen.

Viksu består av två kategorier, dvs. skilda kategorier för de som avlägger nationell och de som avlägger internationell studentexamen. Denna tävlingsomgång deltog 57 bidrag i den nationella kategorin och 88 bidrag i den internationella kategorin. Av tävlingsbidragen är 74 gjorda på finska, 70 på engelska och ett på svenska. ”Vi fick in ovanligt många bidrag gjorda på finska. Inte sedan år 2006 har Viksu fått fler tävlingsbidrag på finska än på engelska. Och i fjol hade vi hela 19 bidrag gjorda på svenska. Så vi var lite förvånade över att det inte fanns fler än ett bidrag på svenska i år”, säger Loukiainen.

Flest bidrag inom modersmålet och litteratur

Flest tävlingsbidrag, eller 87 stycken, inlämnades åter inom områdena humaniora och samhällsvetenskap. Näst flest bidrag, 41 stycken, inkom inom naturvetenskaperna. Inom biovetenskaper och miljöforskning inlämnades tio bidrag och inom hälsoforskning sju bidrag.

De populäraste ämnena var i stort sett desamma som under tidigare år. Denna gång gjordes flest bidrag, 27 stycken, inom modersmålet och litteratur, men som god tvåa kom historia med 24 bidrag. Övriga populära ämnen var fysik (13), psykologi (13) och matematik (10). ”Jämfört med tidigare år var matematik betydligt populärare i år. I fjol till exempel gjordes endast tre bidrag inom matematik”, berättar Loukiainen.

Fördelning per skola

Av skolorna var det åter Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu i Helsingfors som sände in flest tävlingsbidrag, sammanlagt 21 stycken. Joensuun Lyseon lukio i Joensuu och Valkeakosken Tietotien lukio i Valkeakoski sände båda in 14 bidrag. Från Helsingfors inkom dessutom 13 bidrag från Ressun lukio och 11 bidrag från Maunulan yhteiskoulu/Helsingin matematiikkalukio. Näst på listan var Tampereen lyseon lukio i Tammerfors med nio tävlingsbidrag och Tikkurilan lukio i Helsingfors med åtta bidrag.

E-tjänsten i bruk för andra gången

Tävlingsbidragen inlämnades nu för andra gången via Finlands Akademis e-tjänst, som helt och hållet förnyades under sommaren 2010. I och med den nya e-tjänsten uppdaterades även Viksus anvisningar så att de motsvarar det nya systemet.

”Trots att den nya e-tjänsten medförde många förändringar löpte inlämnandet av bidragen mycket smidigt. Viksudeltagarna har helt tydligt upplevt att e-tjänsten är ett ganska naturligt sätt att lämna in bidragen”, säger Terhi Loukiainen.

Så fortsätter utvärderingsprocessen

För närvarande pågår arbetet med att hitta lämpliga bedömare inom Akademins forskarnätverk. Vid utvärderingen av Viksubidrag använder Akademin ofta till exempel akademiforskare runt om i Finland.

”Utifrån den respons vi fått tycker bedömarna om att läsa Viksubidragen. Det ger dem en uppfattning om vad man egentligen sysslar med i Finlands gymnasier idag. Vanligen kan bedömarna inte låta bli att bli fascinerade över hur hög kvalitet bidragen håller och hur fiffiga gymnasister det finns”.

Bedömarna ger utlåtanden om de bidrag de läst och på basis av dessa går de bästa bidragen vidare. Att bidrag går vidare innebär att en utvärderingspanel samlas på Akademin på vårvintern för att behandla de bästa bidragen. Panelen består av en professor från vart och ett av Akademins fyra forskningsråd, en representant för Utbildningsstyrelsen, ordföranden för Finlands Gymnasisters Förbund samt den informatör som ansvarar för Viksu. Panelen lägger fram ett förslag till Akademins generaldirektör om de bidrag som ska belönas.

Vinnarna år 2010 premieras i april

I vetenskapstävlingen Viksu belönas de 5–7 bästa tävlingsbidragen i bägge kategorierna. Denna tävlingsomgång kan högst 14 bidrag belönas. Därtill premieras aktiva och framgångsrika skolor och sporrande lärare. Totalt delar Akademin ut 30 000 euro i prispengar. Vinnarna kontaktas personligen under våren.

Alla som deltagit i Viksu 2010 kommer att senast i maj få respons på sitt arbete.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »