FI EN

Allmänna forskningsbidragen intressantast i januariutlysningen

Antalet ansökningar i Finlands Akademis januariutlysning hölls som helhet på ungefär samma nivå som år 2009. Sammanlagt 2 496 ansökningar hade lämnats in då ansökningstiden gick ut den 3 februari 2010. Flest ansökningar – 955 stycken – mottog Akademins forskningsråd för naturvetenskap och teknik. Forskningsrådet för kultur och samhälle fick näst flest, dvs. 589 ansökningar.

De allmänna forskningsbidragen var även i år den populäraste finansieringsmöjligheten, med sammanlagt 1 252 ansökningar. Antalet är tio procent högre än år 2009. En stor del av dessa ansökningar, 558 stycken, riktades till forskningsrådet för naturvetenskap och teknik. I de allmänna forskningsbidragen ingår även forskningsrådens riktade finansiering.

Sammanlagt 738 ansökningar lämnades in om bidrag för forskardoktorsprojekt. Även här noterades en tio procents ökning jämfört med år 2009.

Finansieringen för forskarmobilitet hade sammanlagt över 200 sökande. Forskningsprogrammet om klimatförändringen mottog 64 ansökningar, medan 44 sökande ansökte om finansiering för utvecklingsforskning.

Exakta antal sökande finns i tabellen här invid.

Mer information om utlysningen finns att få hos de kontaktpersoner som är namngivna i utlysningskungörelsen.


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Vesa Varpula
tfn (09) 7748 8458
vesa.varpula[at]aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »