FI EN

2010 års Akademipris till Heli Skottman och Sampsa Hyysalo

14.10.2010

Finlands Akademi prisbelönade två forskare torsdagen den 14 oktober i Helsingfors. Akademiprisen beviljades akademiforskare Heli Skottman från Tammerfors universitet och forskardoktor Sampsa Hyysalo från Helsingfors universitet. Skottman fick priset för vetenskapligt kurage, Hyysalo för samhälleligt genomslag.


Heli Skottman tar fram nya verktyg för behandling av näthinnesjukdomar

Akademiforskare Heli Skottman arbetar som gruppledare för ögongruppen vid cell- och vävnadsteknologiska centret Regea vid Tammerfors universitet. Ur totipotenta (omnipotenta) stamceller och biomaterial utvecklar Skottman och hennes forskargrupp nya vävnadstekniska verktyg för undersökning och behandling av sjukdomar i näthinnan. Allvarliga näthinnesjukdomar, såsom retinadegeneration vid högre ålder, orsakar stora problem för de insjuknade och deras anhöriga, och överlag för vårt åldrande samhälle. I dagens läge finns det inga effektiva behandlingsmetoder för att reparera de skadade vävnaderna i näthinnan och återställa patientens syn. Heli Skottman har antagit utmaningen och visat exceptionellt vetenskapligt kurage.

”Vi forskar i ett krävande men högintressant ämne. Vi kan inte ännu styra stamceller så att de differentieras till bara en viss önskad funktionell celltyp. De celler vi producerar måste kunna fungera på sitt naturliga sätt. Vi kan påverka deras funktion redan i laboratoriet genom att fördomsfritt undersöka och utveckla olika biokemiska och biofysiska förhållanden som växtmiljö för cellerna”, berättar Skottman.

”Den tuffa internationella konkurrensen på det här området tvingar oss att söka originella och nya lösningar. Vår forskning bygger på ett intensivt samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner. Utan det skulle vi inte ens våga drömma om att uppnå önskade resultat.”

Akademipriset för vetenskapligt kurage tilldelas en forskare som i sitt arbete visat prov på exceptionell vetenskaplig djärvhet, kreativitet eller fördomsfrihet. Priset kan beviljas för en djärv eller originell ny forskningsidé, fördomsfritt överskridande av vetenskapliga gränser eller villighet att ta risker i forskningen.


Sampsa Hyysalo studerar låsta kutymer inom olika områden

Forskardoktor Sampsa Hyysalo vid Helsingfors universitets forskarkollegium studerar hur sociala och teknologiska innovationer utvecklas, tas emot och utnyttjas. I sitt forskardoktorsprojekt har han gripit sig an viktiga och högaktuella ämnen, såsom den teknologiska förnyelsen inom hälso- och sjukvården. Låsta kutymer, attityder och roller gör det ofta svårare att utveckla ny teknologi och bygga upp genuint användbara system. Hyysalo granskar i synnerhet inlärningen och verksamheten inom olika s.k. praktikgemenskaper (communities of practice).

”Min forskning ger både vanliga människor och proffs bättre möjligheter att påverka teknologiutvecklingen. De har då lättare att delta i processen och de får nödvändiga redskap för en kritisk granskning av olika teknologiprojekt. Samtidigt får produktutvecklarna information om hur man arbetar tillsammans med slutanvändarna genom hela produktcykeln”, berättar Hyysalo.

Sampsa Hyysalo har under hela sin forskarkarriär granskat teknologi och innovationer ur olika perspektiv. Han har publicerat sig aktivt. Därtill har han jobbat inom tillämpad innovationsutveckling.

Priset för samhälleligt genomslag tilldelas en forskare som på ett betydande sätt lyft fram forskningen och forskarnas arbete, som genom sin verksamhet ökat intresset för vetenskap, som i egenskap av forskare deltagit i samhällsdebatten eller som på något annat sätt förstärkt forskningens betydelse och genomslag i samhället och bidragit till att forskningens rön utnyttjas.

Akademiprisen ska sporra forskare i en dynamisk karriärfas

Akademiprisen beviljades nu för åttonde gången. Prisen kan beviljas akademiforskare samt forskardoktorer som anställts med finansiering från Finlands Akademi. Beslut om prisen fattas av Finlands Akademis styrelse på framställning av de vetenskapliga forskningsråden. Syftet med prisen är att ge forskare som befinner sig i en dynamisk fas av sin karriär erkänsla och uppmuntran samt att fästa uppmärksamhet vid mål som Akademin anser vara viktiga. Prisföremålet är ett konstverk av handblåst glas, ”Ögonblick” av Miia Liesegang.

Foton:

Fotografier av Heli Skottman och Sampsa Hyysalo finns på Finlands Akademis webbsida: www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Press-och-media/Bildbank/ . Bilderna hittas på namnet ”Academy Day 2010” och på personernas egna namn.

Fotografier från överräckningsceremonin fås via FNB omkring kl. 17:30 den 14 oktober på adressen: www.sttinfo.fi

Mer information:

- överdirektör (förvaltningen) Ossi Malmberg, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8230, e-post ossi.malmberg(at)aka.fi.
- akademiforskare Heli Skottman, Cell- och vävnadsteknologiska centret Regea, tfn 050 396 9645, e-post heli.skottman(at)regea.fi
- forskardoktor Sampsa Hyysalo, Helsingfors universitet, tfn 041 529 1719, e-post sampsa.hyysalo(at)helsinki.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Risto Alatarvas
tfn 09-774 88 345, 040-828 0648
risto.alatarvas(at)aka.fi


 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »