FI EN

Finlands Akademi beviljar 12 miljoner euro för att bygga och utveckla forskningsinfrastrukturer

22.1.2020

Vid sitt möte den 21 januari 2020 har kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi beviljat 11,9 miljoner euro för att bygga och utveckla nationella forskningsinfrastrukturer. Finansieringen fördelas mellan sex infrastrukturer. Akademin har nu beviljat totalt ca 26 miljoner euro i finansiering för forskningsinfrastrukturer inom ramen för 2019 års utlysning.

Genom finansieringen stärks förutsättningarna för seismologisk, geomagnetisk och geodetisk forskning, infrastrukturen för strukturell cellbiologi samt samordningen och utvecklingen av bioekonomin. Finansieringen kommer även att användas för att inrätta huvudkontoret av forskningsinfrastrukturen ACTRIS i Finland.

Bland de finansierade projekten finns även ett nytt initiativ: INAR RI Agriculture. Inom ramen för projektet inrättas i Finland ett forskningsnätverk på toppnivå för att undersöka effekterna av klimat- och luftkvaliteten på nordliga jordbruksmarker.

I forskningsinfrastrukturen INAR RI Agriculture deltar Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Naturresursinstitutet.

Finlands Akademi finansierar anskaffning och grundande av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar högklassig vetenskaplig forskning samt stärkande och utvidgande av existerande infrastrukturer.

Forskningens infrastrukturer är alla de instrument, apparater, data, material och tjänster som möjliggör forskningsarbete, stöder forskningssamarbete samt stärker forsknings- och innovationskapaciteten. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade eller decentraliserade helheter, virtuella strukturer eller en kombination av dessa.

Mer information

 

Finlands Akademi, kommunikationen
Juho Karjalainen, kommunikationsplanerare
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 413 miljoner euro år 2020. En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2020 är vinstmedlens andel av Akademins totala stödsumma 50,7 miljoner euro.

Senast ändrad 22.1.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »