FI EN

Aprilutlysningen nu på webben: finansiering inom Antarktisforskning och IKT, utlysning om antagning till vägvisaren för forskningsinfrastrukturer

4.3.2020

Utlysningstexterna för Finlands Akademis aprilutlysning 2020 har nu lagts ut på Akademins webbplats. Akademin utlyser finansiering inom Antarktisforskning och informations- och kommunikationsteknik (IKT). För forskningsinfrastrukturprojekt öppnas en utlysning om antagning till vägvisaren för forskningsinfrastrukturer. I aprilutlysningen ingår även en fortsatt utlysning för konsortier som finansierats inom akademiprogrammet Forskning för hälsan.

Ansökningstiden är 1.–29.4.2020.Vägvisarutlysningen för nationella forskningsinfrastrukturer stänger den 27 maj.

Finlands Akademi riktar finansiering till Antarktisforskning. Finansieringen syftar till att ta fram internationellt viktiga nya initiativ inom forskningen.

Inom ramen för forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 öppnas två temautlysningar: IKT-teknik för den digitala omvälvningen inom industrin och Nya IKT-lösningar för rymdsektorn och branscher som utnyttjar rymddata.

Vägvisarutlysningen för nationella forskningsinfrastrukturer är en utlysning om antagning till vägvisaren. Ingen finansiering utlyses. Den slutliga utlysningstexten för vägvisarutlysningen publiceras i mars.

Finansiering som kan sökas i april 2020

För forskning

För forskningsmiljöer

Mer information

  • kontaktpersonerna nämns i utlysningstexten

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 423 miljoner euro år 2020. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Senast ändrad 4.3.2020
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »