FI EN

27 konsortier vidare till RSF-utlysningens andra steg

10.3.2020

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beslutade den 9 mars 2020 att inbjuda 27 konsortier till andra steget av RSF:s programutlysning. Cirka 30 procent av de preliminära ansökningarna gick vidare till andra steget. Besluten motiverades med projektens lämplighet för programmens teman och mål samt deras samhälleliga betydelse, genomslagskraft och vetenskapliga kvalitet.

RSF utlyste finansiering inom två program och totalt inkom 89 preliminära ansökningar. I ansökningarna deltog forskare från över 60 organisationer och omkring 90 olika forskningsområden. Till RSF-programmet Klimatförändringen och människan (CLIMATE) inkom 37 ansökningar, varav 12 inbjuds till andra steget. Till RSF-programmet Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (LITERACY) inkom 52 ansökningar, varav 15 gick vidare till andra steget.

De internationella bedömarna behandlade de preliminära ansökningarna skilt under de två programmen. De bedömde projektens lämplighet för programmen samt deras vetenskapliga nivå och samhälleliga genomslag. Bedömarna har mångsidig erfarenhet av både vetenskap och forskning och nyttiggörande av vetenskaplig kunskap. Bedömarna utarbetar ett skriftligt utlåtande för varje ansökan. Samtliga sökande får tillgång till sitt utlåtande.

Kimmo Nuotio, ordföranden för rådet för strategisk forskning, välkomnar kvaliteten på de ansökningar som inlämnades till programmen: ”Med tanke på programtemana är det viktigt att vi har kunnat formulera dem så att vi skapar ett gränssnitt mellan temana och forskarnas kreativitet. Forskarna har reagerat bra på vår uppmaning och de erbjuder också sådana idéer som vi inte ens kunde förvänta oss.”

De egentliga ansökningarna bedöms i två olika paneler under de två programmen: den ena bedömer ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömer ansökningarnas samhälleliga genomslag. RSF beslutar i september 2020 om vilka projekt som väljs till programmen.

De ansökningar som valdes finns som bilaga till pressmeddelandet.

Mer information

 • Ansökningar som valdes till andra steget i RSF:s utlysning (pdf)

 • Klimatförändringen och människan (CLIMATE):
  vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 0295 335 067
  vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn 0295 335 064

 • Informationsläskunnighet och informationsbaserat beslutsfattande (LITERACY):
  vetenskapsrådgivare Krista Nuutinen, tfn 0295 335 043
  vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 0295 335 123

 • Allmänna frågor om strategisk forskning:
  direktör Päivi Tikka, tfn 0295 335 007

  Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

www.rsf.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsplanerare Tiina Salo
tfn 0295 335 084
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för och genomslag i samhället. RSF:s finansieringsbudget år 2020 är 55 miljoner euro.

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 423 miljoner euro år 2020.

Senast ändrad 10.3.2020
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »