FI EN

Utlysningen av akademiprofessorsbidrag öppnas i september 2019

27.2.2019

Finlands Akademi öppnar den nästa utlysningen av akademiprofessorsbidrag under septemberutlysningen 2019. Utlysningen har två steg. De preliminära ansökningarna bedöms i septemberutlysningens paneler. Sökande till den egentliga utlysningen väljs på basis av de sakkunnigutlåtanden som utfärdats. Den egentliga utlysningen genomförs i vår 2020.

Septemberutlysningens paneler rangordnar de sökande i samband med bedömningen. Akademins forskningsråd föreslår till den allmänna sektionen vem som inbjuds till den egentliga utlysningen. Andra stegets ansökan inlämnas till Akademin i juni 2020. Internationella paneler bedömer ansökningarna i det andra steget i början av september. I höst 2020 bestämmer den allmänna sektionen vem som beviljas akademiprofessorsbidrag. Finansieringsperioden börjar den 1 september 2021.

Bidraget för anställning som akademiprofessor är avsett för ansedda forskare i internationell toppklass som genom sin vetenskapliga verksamhet kraftigt förväntas inverka på det omgivande vetenskapliga samfundet och på samhället överlag. Forskaren förväntas bidra till främjandet av sin egen vetenskapsgren både under och efter sin akademiprofessur. Anställningen som akademiprofessor är avsedd för tidsbunden forskning på heltid. Finansieringsperioden är fem år.

För närvarande arbetar 34 forskare som akademiprofessor finansierad av Finlands Akademi.

Mer information:

  • Överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002, fornamn.efternamn(at)aka.fi

 Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn 0295 335 132
fornamn.efternamn(at)aka.fi 

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Senast ändrad 27.2.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »