FI EN

Två nya program inom strategisk forskning, utlysningarna publicerade

26.11.2019

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi startar två nya forskningsprogram. Programmen behandlar temaområdena som fastställdes av statsrådet i oktober. Ansökningen till de nya programmen sker i två steg och den preliminära ansökningen inleds 4.12.2019 och avslutas 15.1.2020.

Nya program:

Klimatförändringen och människan

Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande

Det genomgående prioritetsområdet för bägge temaområdena är social gemenskap.

Ansökan om finansiering för strategisk forskning sker i två steg. Den preliminära ansökan är öppen för alla behöriga sökande. Projekten som bjuds in till andra skedet väljs i mars 2020. Beslutet om inbjudan till det andra skedet av ansökningsprocessen fattas av RSF utgående från en internationell referentgranskning.

De nya programmen startar hösten 2020 och deras finansieringsperiod är sex år. Framskridandet av projekten som valts för programmet granskas i mitten av finansieringsperioden och rådet fattar beslut om fortsatt finansiering utgående från granskningen. RSF bereder sig på att inom de två programansökningarna som öppnas finansiera totalt åtta till tolv projekt, vars finansiering under den första treårsperioden uppgår till totalt cirka 34 miljoner euro.

Ansökningarna lämnas in som konsortier. Beskrivningar av och villkor för konsortiets struktur, sammansättning och verksamhet finns i ansökningsannonserna.

Ordförande för Rådet för strategisk forskning Kimmo Nuotio väntar sig mångsidiga ansökningar där man hittat samarbetspartner inom nya områden. ”Man bör satsa på utarbetandet av interaktionsplanen, eftersom vi väntar oss att de samhälleliga effekterna förverkligas redan i inledningsskedet av projektet.”

Syftet med forskningen som finansieras av RSF är finna lösningar på betydande utmaningar i samhället. ”Vi letar den här gången efter snarare ett individperspektiv på klimatförändringen än ett systemfokuserat perspektiv: vad kan var och en själv göra för att motverka klimatförändringen? Det är enormt viktigt att få information om hur man med åtgärder på individnivå kan motverka klimatförändringen.” Även inom temat informationsläskunnighet betonas individnivån. ”För att det samhälleliga beslutsfattandet ska utgå från kunskap måste var och en av oss kunna kritiskt granska den tillgängliga informationen och utgående från den forma motiverade åsikter om olika saker”, konstaterar Nuotio. ”Prioritetsområdet på social gemenskap understryker för sin del att vi alltid verkar tillsammans med andra.”     

Utlysningarna har publicerats på finska och engelska. En svenskspråkig utlysning publiceras innan ansökningen startar.

Läs utlysningen för forskningsprogrammet Klimatförändringen och människan (på finska)

Läs utlysningen för forskningsprogrammet Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (på finska)

 

Strategisk forskning ordnar ett webbseminarium för sökande 12.12.2019. Närmare tidpunkt och anvisningar för deltagande meddelas senare och publiceras även på webbplats samt på Twitter.

Ytterligare information

Utlysningar  och ansökan

Klimatförändringen och människan (CLIMATE):
vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn. 029 533 5067
vetenskapsrådgivare Pilvi Toppinen, tfn. 029 533 5064

Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (LITERACY):
vetenskapsrådgivare Krista Nuutinen, tfn. 029 533 5043
vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn. 029 533 5123

fornamn.efternamn(a)aka.fi 

 

Allmänt om strategisk forskning:

direktör Jyrki Hakapää, tfn. 029 533 5020

https://www.aka.fi/sv/strategisk-forskning/

 

Finlands Akademis Kommunikation
Tiina Salo
tfn 029 533 5084
e-post: fornamn.efternamn(a)aka.fi 

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett organ vid Finlands Akademi som finansierar forskning av högsta kvalitet som har stor betydelse för och genomslag i samhället. RSF:s finansieringsbudget år 2019 är 55 miljoner euro. 

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. 

 

 

Senast ändrad 27.11.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »