FI EN

Finlands Akademis styrelse tillsatte den nya kommittén för forskningens infrastrukturer

11.4.2019

Finlands Akademis styrelse har tillsatt en ny nationell kommitté för forskningens infrastrukturer för perioden 1.7.2019–30.6.2022. Den s.k. FIRI-kommittén har till uppgift att följa upp och utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamheten. Kommittén lägger fram förslag till Akademins styrelse om långsiktiga planer för forskningsinfrastruktur, beslutar om valet av infrastrukturprojekt och svarar för uppföljningen av projekten. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt med medel som anvisats i statsbudgeten ingår i kommitténs uppgifter.

Kommitténs ordförande är direktör Riitta Maijala från Finlands Akademi. Vice ordförande är direktör Erja Heikkinen från Undervisnings- och kulturministeriet. 

Medlemmarna är:
generaldirektör Johanna Buchert, Naturresursinstitutet
generaldirektör Juhani Damski, Meteorologiska institutet
överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral
professor Juha Hämäläinen, forskningsrådet för kultur och samhälle, Finlands Akademi
rektor Keijo Hämäläinen, Jyväskylä universitet
konsultativ tjänsteman Pirjo Kutinlahti, Arbets- och näringsministeriet
direktör Mika Lautanala, Business Finland
rektor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet
rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetet
rektor Riitta Rissanen, Lapplands Yrkeshögskola
professor Mika Rämet, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö, Finlands Akademi
prorektor Hanna Snellman, Helsingfors universitet
rektor Mari Walls, Tammerfors universitet
professor Minnamari Vippola, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik, Finlands Akademi

Undervisningsråd Petteri Kauppinen från Undervisnings- och kulturministeriet valdes till stadigvarande expert i kommittén. 

Ordförande och medlemmar till kommittén för forskningens infrastrukturer tillsättas av Akademins styrelse efter den har hört Undervisnings- och kulturministeriet. Ordföranden och medlemmarna ska ha månsidig erfarenhet av organisationernas funktioner i forsknings- och innovationssystemet och kunskap om forskningsinfrastrukturernas betydelse. De ska vara antingen erkända forskare eller experter i vetenskapspolitik. 

Mer information:

  • Styrelseordförande, professor Johanna Myllyharju, fornamn.efternamn(at)oulu.fi, tfn 0294 485 740
  • Generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 0295 335 001
  • http://aka.fi/sv/forskningspolitisk-verksamhet/forskningsinfrastruktur/


Finlands Akademi
Riitta Tirronen
kommunikationsdirektör
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Senast ändrad 10.5.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »