FI EN

Finlands Akademis styrelse godkände Strategin för Finlands forskningsinfrastrukturer för 2020–2030 – Kreativitet, förnyelse och kompetens på en hållbar grund

18.12.2019

I sitt möte den 17 december 2019 har Finlands Akademis styrelse godkänt förslagen kommittén för forskningens infrastrukturer utarbetat för Strategin för Finlands forskningsinfrastrukturer för 2020–2030.

Vår vision är att öka genomslag och internationell dragningskraft hos Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem med högklassiga infrastrukturtjänster. För att genomföra vår vision är syftet med strategin att upparbeta forskningens kvalitet, förnybarhet och konkurrenskraft, förstärka forskningsmiljöernas mångfaldiga genomslag och öka nationellt och internationellt samarbete.

När strategin förbereddes under 2018–2019, organiserade vi webbenkäter och verkstäder för olika intressentgrupper för att stöda kommittén för forskningens infrastrukturer. Sex utvecklingsföremål identifierades: ansvarsfullhet och hållbar utveckling, långsiktighet och dynamik, ägarskap och kunskap, digitala plattformar och data, öppen vetenskap och samarbete samt omfattande och mångfaldigt genomslag.

På basis av strategin öppnar kommittén vägvisar- och finansieringsutlysningar. Tillsammans med andra aktörer utvecklar den nationell och internationell forskningsinfrastrukturverksamhet under de kommande åren. Kommittén utarbetar även åtgärdsplaner, som bestämmer de centrala åtgärderna som hjälper nå strategins mål under de nästa tre åren.

Strategin för Finlands forskningsinfrastrukturer för 2020–2030 publiceras i ett öppet seminarium i Finlands Akademi den 28 januari 2020.

Senast ändrad 18.12.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »