FI EN

Finlands Akademis septemberutlysning pågår som bäst

3.9.2019

Finlands Akademis septemberutlysning pågår som bäst. Du kan ansöka om bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare, finansiering för internationell forskarmobilitet och akademiprojektsbidrag. Även preliminär ansökan för bidrag för anställning som akademiprofessor är öppen. Du kan lämna in din ansökan i Finlands Akademis e-tjänst. Ansökningstiden går ut 25 september 2019 kl. 16.15 finsk tid.

Under septemberutlysningen 2019 riktas tilläggsfinansiering på 25 miljoner euro i akademiprojektsfinansiering för att främja den yngre forskargenerationens arbete. Bedömnings- och beslutsprocess för ansökningarna är samma som ansökningar om akademiprojektsbidrag. Forskningsråden väljer projekt som beviljas tilläggsfinansiering.

Finlands Akademi finansierar forskning på basis av forskningens höga kvalitet, genomslag och förnyelse. Ytterligare förutsätter Finlands Akademi att akademifinansierade projekt publicerar med open access. Forskningsplanen ska beskriva hur projektet beaktar frågor om hållbar utveckling och forskningsetik.

Tydliga anvisningar och utlysningstext for varje bidragsform

Utlysningstexten har förnyats: varje bidragsform har sin egen webbplats där finns bidragsformens kontaktpersoner. Ytterligare har allt material gällande ansökning samlat i Akademins webbplats under Anvisningar A-Ö.

Ansökningsrådgivning fortsätter

Finlands Akademi organiserar ett evenemang för ansökningsrådgivning i Twitter 17 september kl. 14–15.  Akademis experter svarar på frågor med hashtagget #AskApplyChat. Du kan även skicka frågor på förhand. Mer information om ansökningens och bedömningens huvuddrag och grunder finns också i Akademis nya rådgivningsvideor.

Finansiering som kan sökas i september 2019

Övrig finansiering som kan sökas:

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 458 miljoner euro år 2019. En del av Akademins stöd till forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Senast ändrad 3.9.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »